Visselblåsare får rätt mot kommunen

För några dagar sedan kunde vi som följer läraren, författaren och skolstrategen Per Kornhall på Facebook se att han och Lärarnas Riksförbund vunnit den första delsegern mot Upplands Väsby kommun. Arbetsdomstolen underkänner Väsby kommuns skäl för avsked

Nu läser vi om det i lokaltidningen Vi i Väsby.  I “Per Kornhall får tillbaka jobbet” skriver tidningen att Arbetsdomstolen kommit med ett så kallat interimistiskt beslut, som gäller fram till dess att konflikten är löst. AD dömer att Kornhall ska få ha kvar sin anställning på kommunen från den 11 juli till dess att tvisten slutligen avgjorts.

Per Kornhall och Lärarnas Riksförbund som företräder honom, har fått rätt på alla punkter mot arbetsgivaren Upplands Väsby, som nu kommit ut i riksmedia som en arbetsplats där man vill tysta sina medarbetare. Det har skrivits om hans fall inte bara i lokaltidningen utan också i riksmedia. Kornhall är en välkänd och respekterad författare och debattör i skolfrågor.

När Vi i Väsby frågar om han framöver skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till arbetet på kommunen blir svaret:
“Som läget är nu är jag naturligtvis inte intresserad av att komma tillbaka så som jag blivit behandlad.” Vi förstår honom.

Man kan hoppas att andra lärare och anställda i skolan vågar höja rösten efter detta. Tidigare har det funnits oroande tecken på att inte bara i privata skolor utan också i kommuner känner sig lärare åtsatta och tystade.

Se rapporten “Tystade lärare” som togs fram av Lärarnas Riksförbund och som visade att en majoritet av de svarande lärarna, nästan 70 procent av de friskoleanställda och 53 procent av de kommunala lärarna, inte skulle våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare/skola.

Per Kornhall har gjort det lättare för lärare och andra engagerade i skolan att stå emot hot från okunniga arbetsgivare och höja sina röster när de ansvariga inte sköter sig.

Kommentarer (9)

 1. Kristina Ivri Haugen skriver:

  En lättnad att Per Kornhall har fått upprättelse! Behandlingen av honom var orättfärdig. Men av vilka orsaker? Bland annat okunskap( kommunala skolpolitiker är oftast lekmän, som kanske bara tillsätts för en mandatperiod, och med tanke på att gränserna är flytande vad gäller opartiskhet och rättssäkerhet inom den kommunala skolbyråkratin så kan politikerna anse sig ha tolkningsföreträdet visavi skolans anställda. Därför kan man råka illa ut om man kommer i onåd på grund av någon kritik man framfört exempelvis, och då är det inte självklart vem man kan vända sig till, när makten är cirkulär dvs man klagar på sin chef( rektor eller personalchef) och hamnar då hos skolnämndens ordförande eller förvaltningschefen, som håller med sina chefer. Vänder man sig till Skolverket så skickar de bara tillbaka ärendet till kommunen, som har ansvaret. Ett moment 22. Därför är lärarna så tysta- för de vet konsekvenserna- och det var ju uppenbart i Per Kornhalls fall.

 2. Eva Bremer skriver:

  Det är val i höst. Om medborgarna säger sitt, sitter inte politikerna som tystar kvar. Och då ryker väl troligen tjänstemännen som agerat likadant också.

 3. ingemar basth skriver:

  Per Kornhall har under en lång tid varit en frisk fläkt i den svenska skoldebatten. Sådana som han behövs och han har mitt fulla stöd, även om jag inte alltid håller med honom.

 4. Maria Bacnski skriver:

  Vill vara med och höja lärarnas röster bokstavligen arbetar med röstuveckling se google Maria Baczynski.

 5. Bernt-Åke Bärling skriver:

  Skönt att höra att en arbetsgivare inte bara kan bära sig åt som man vill. Hoppas det går bra i fortsättningen också, principen är viktig i en demokrati, och de som styr i Upplands Väsby saknar helt de värderingar som det svenska samhället bygger på, tyvärr är de inte ensamma. Här visar sig nyttan av att tillhöra LR.

 6. Tony Tollin skriver:

  Det är inte bara avsked som är arbetsgivarens verktyg för att tysta obekväma uttalanden om skolan, lönerevisionen är ju också ett sätt. Den individuella lönesättningen är en katastrof för yttrandefriheten, jag vet.

 7. Kristina Ivri Haugen skriver:

  Absolut! Den individuella lönesättningen baserar sig på ett löst tyckande: t.ex hur pass flexibel man är eller ej. Det är ingenting annat än ett favoriseringssystem. Det bäddar för tystnad och lojalitet. Elevernas omdömen styr också lärarnas lönesättning. Skolledningen håller reda på lärarnas popularitetsnivå.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)