“Varför tar man inte ett nationellt grepp om skolan?”

Fredagen inleddes med ett seminarium om lärarna som lösningen på skolans problem. Ja, så kallade ju inte Dagens Samhälle, SKL:s tidning, sitt seminarium. Man hade istället medvetet valt den mer dystra och provocerande rubriken ”Har Sverige världens sämsta lärare?”

Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman förklarade nöjt  att han visste vad han gjorde när han satte rubriken. På några timmar var hela seminariet fullbokat.

Platsen var Operaterrassen mitt i Stockholm vid Strömmen. En vacker plats, men det var en dyster verklighet som beskrevs av DS:s skolreporter Åse Lo Skardsgård som kartlagt lärarnas situation i dagens Skolsverige, allt från lärarutbildningen till löner, arbetsmiljö, arbetsvillkor och avhoppen från yrket och jämfört situationen här med andra länder.

Hon visade hur siffrorna och diagrammen pekar åt fel håll med sänkta reallöner för lärarna och sjunkande resultatutveckling för eleverna. Det var en välkänd bild som målades upp. Välkänd och sann.

Därefter kom statssekreterare Bertil Östberg, som tyvärr något ostrukturerat gav regeringens bild av lärarsituationen i Sverige och vad som kommer att krävas för att nå ”Världens bästa skola”.

Under det följande panelsamtalet deltog förutom Östberg även skolforskaren Trevor Dolan, Stockholms universitet, Per-Arne Andersson, SKL, Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet och Gunvor Engström, Friskolornas Riksförbund.

Det fanns en probleminsikt i panelen som diskuterade frågan om skolans situation och vad som måste göras. Men tyvärr hamnade nästan alla alltför snabbt i att hamra ut budskapet:  ”Vi måste sluta svartmåla skolan! Vi måste samarbeta och ta gemensamma tag.”

Det kunde varit klokt, men problemet var bara att ingen tog upp grundorsaken till att skolans resultat försämrats och att lärarnas status sjunkit. Ingen ville ta ansvaret för att skolans decentraliserats i en extrem riktning i Sverige. Genom en oövertänkt kommunalisering och en oreglerad friskolereform har staten släppt kontrollen över skolan två decennier.

Och ingen i panelen hade en lösning på vad som krävs i grunden för att vända svensk skola långsiktigt. Ett undantag var Trevor Dolan som lyfte fram autonomi för lärarna som den viktigaste åtgärden. Han pekade på att skolan fungerar bäst med tillit. Det betyder att ledningen måste lita på att lärare kan och ge dem autonomi. Och ge lärare en utbildning som hjälper dem och inte stjälper dem. Dolan förvånades över att man på lärarutbildningar förmedlar och bygger på gamla forskningsrön och inte vill ta in ny forskning om bland annat psykologi och hur den mänskliga hjärnan fungerar.

En person som satt bredvid mig under seminariet och som inte är insyltad i skoletablissemanget, den välkända journalisten Monica Gunne, utbrast spontant efteråt:

”Varför tar man inte ett nationellt grepp om skolan? Problemet på alla nivåer tycks ju vara ledarskapet.  Man måste fokusera på förmågan att lära och lära ut i skolan. Nu smulas allting ner i en massa olika nivåer. Det talades bara om detaljstyrning utifrån olika synpunkter. Kunskapen smulas sönder.”

Touché!

Men såväl Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Lärarförbundet, Lf, som Friskolornas Riksförbund, FR, tyckte alltså främst att man ska sluta med svartmålningen.

Men man kan fråga sig om det är svartmålning att tala om behov av högre lön och bättre resultat? Och är det inte svartmålning av viktiga skolreformer som kritiseras när de äntligen genomförs?

Slutligen, kan det verkligen vara svartmålning att vilja se staten ta ett tydligt och heltäckande ansvar för skolans kunskapsuppdrag och för lärarna? Är inte det istället just vad som behövs framåtsyftande och lösningsinriktat?

Kommentarer (10)

 1. Mats Janson skriver:

  När jag gick i skolan hade man tillit till lärarna och de var bra. När jag jobbade som lärare kände jag tilliten och jag var bra. Sen började det där ändras. Jag fick uppgifter som inte ingick i min passion för klassrummet och eleverna. Då slutade jag. Ta tillbaka den där tilliten! Berätta för alla att det är läraren det beror på. Det är hen som kan förändra allt. Säg det i alla kanaler. Bygg stolthet. Ge frihet. Höj lönen. Om tio år är vi på banan igen.

 2. Per Benemark skriver:

  Mats: Snygg användning av hen. Visar att nytänkande kan gå hand i hand med att man tar det bästa från det som varit.

 3. Uffe skriver:

  Om lärare fick mer tid till planera bra och stimulerande lektioner istället för att sitta med åtgärdsprogram, EHT ärenden osv så kanske skeppet går att vända. I dagsläget läggs mer och mer tid pål dokumentation och pappersexercis…

 4. Pekka Karvonen skriver:

  Är SKL sämst i hela Sverige?
  För först inskickade svar som är något så när korrekt erhålls en Ipren.

 5. Zoran skriver:

  Det gäller att du bunkrar upp med många ipren…:-)

 6. Jan Lenander skriver:

  Den stora svartmålningen av lärarna har SKL och ägnat sig träget åt år ut och år in. Lärare utmålas som lata individer som arbetar för lite och behöver styras med tydlig hand av maktmänniskor utan pedagogisk kompetens. Den här svartmålningen av lärare och skola får mycket större effekter på söktrycket till lärarutbildningen än något annat som sägs om skolan.

  Var idag på ett föredrag om ledarskap där återigen medarbetarnas autonomi betonades. Det finns inget modernt ledarskap som inte betonar detta men ändå vill SKL gå åt motsatt håll.

  Vad som ska göras åt svensk skola är svårbedömt men det enda som känns helt säkert är att SKL inte bör ha någon roll i detta bygge.

 7. Ingvar Svensson skriver:

  Skolan behöver återigen få ett enhetligt och stramt statligt regelverk att hålla sig till. Lärarna måste återta makten över sin yrkesutövning, dvs återigen bli en professionell yrkeskår, vars enda överhet utgörs av Skolverket och Skolinspektionen. Bort med alla klåfingriga, amatörmässiga kommunala fritidspolitiker och byråkrater från skolan ! Väck med dokumentationshysterin ! Fokusera på skolans mätbara resultat ! Fast mätmetoderna behöver förstås vässas, så att vi mäter på ett enhetligt och pålitligt sätt i hela Sverige. Rättvisande och därmed rättvisa betyg för Sveriges elever, ska det vara så svårt? Rektorernas s.k. pedagogiska ledning ska inskränka sig till att vara proffsen (=lärarna) behjälpliga med en välfungerande infrastruktur och organisation. De ska INTE försöka vara besservissrar, som anbefaller vissa arbetssätt, t.ex. I min kommun försöker utbildningsförvaltningen med alla medel tvinga igenom entreprenöriellt lärande.

 8. Xenolith skriver:

  Jo, något behöver definitivt göras -utvecklingen hotar på sikt hela kunskapssamhället. Ett samlat grepp på nationell nivå med syfte att långsiktigt återställa lönenivåer och status vore på sin plats!

Lämna en kommentar

 • (will not be published)