Spel på hög nivå om betygen

Det tycks som om frågan om de nya betygen som ska införas nästa år och de därmed följande betygsskriterierna är en problem som kan vara på väg att närma sig en lösning.

Hemliga förhandlingar om en uppgörelse om betygssystemet pågår mellan Socialdemokraterna och regeringen, enligt Ekots källor. Enligt ett inslag i Lunchekot utgår förhandlingarna om betygskriterier för det nya betygssystemet från Lärarnas Riksförbunds  kompromissförslag där en utvärdering ska genomförs om två år och då fler kriterier kan införas. 

Som bloggen berättade om i går, Krav på uppgörelse om betygskriterier, så finns det i riksdagens utbildningsutskott majoritet för de rödgrönas krav på betygskriterier på alla betygssteg. Förslaget stöds även av Sverigedemokraterna.

I går bordlades enligt Ekot frågan på socialdemokraternas begäran. Och idag bordlades frågan ännu en gång idag. Nu på moderaternas begäran.

De nya betygen införs i skolan nästa höst – med bokstäverna A, B, C till och med F. Men om oppositionens förslag skulle vinna en omröstning i utskott och riksdag kommer det innebära, som Ekots skolreporter Bengt Hansell berättade i dag, att:

“Skolverket måste göra om inte bara betygssystemet med kriterier, utan ändra i kursplaner och annat – ytterligare en stor omgörning i skolan om två år, som Lärarnas Riksförbund är kritiska till och inte vill ha.

För regeringen och utbildningsminister Jan Björklund vore det ett stort nederlag att förlora den här frågan, som är viktig både för skolan och för förtroendet för minoritetsregeringens handlingskraft. Enligt vad Ekot erfar pågår därför hemliga förhandlingar.”

Ärendet väntas tas upp igen på tisdag nästa vecka i utbildningsutskottet.

Lärarnas Riksförbund utgår från att politikerna tar sitt ansvar och att ett nytt betygssysten införs nu som planerat. Givetvis måste det nya betygssystemet och betygskriterierna kvalitetssäkras. Därför är en utvärdering om ett par år en rimlig åtgärd, som också kan betyda att man undviker ytterligare fördröjnngar som skulle försvåra elevernas och lärarnas arbete i skolan.

Lärarnas Riksförbund kommer givetvis fortsätta att följa frågan mycket noggrant.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)