Fridolin vill se ökat statligt ansvar för skolan

Skolminister Gustav Fridolin vill se ett ökat statligt ansvar för skolan. I en intervju i Norrländska Socialdemokraten idag berättar han att han vill att skolstrukturen i Sverige förändras i grunden. Han förklarar:

“Problemet i dag är att det är så otydligt vem som har ansvar för vad. Jag är övertygad om att kommissionen kommer komma fram till att staten ska ta ett mycket större ansvar, men framför allt kommer det handla om att bli mycket tydligare.

Sedan tidigt 1990-tal har skolan styrts alltmer från en mellannivå i ett luddigt system där alla nivåer har fått ut något av den oklara styrningen och ansvarsfördelningen. Oika nivåer och instanser har helt enkelt kunnat skylla på varandra, ingen har behövt ta det slutgiltiga ansvaret. Allas ansvar är ingens ansvar.

Till slut blev det ohållbart sedan det visade sig att Sverige föll kraftigt i internationella kunskapsmätningar som PISA.  Och OECD som särskilt granskade det svenska skolsystemet konsterade att den diffusa styrningen och ansvarsfördelningen är ett stort problem för svensk skola.

Det är många insiktfulla och kunniga personer i Skolsverige som de senate åren har fört fram att en tydligare statlig skola skulle ge förutsättningar för att klara de utmaningar som svensk skola står inför.

En slags vattendelare var när Per Thullberg, Skolverkets uppskattade och aktade generaldirektör, efter sin avgång skrev en debattartikel som publicerades i DN 2012, ”Det är dags att förstatliga den svenska grundskolan”. Han var starkt kritisk och menade att kommuner och friskolor inte hade klarat av att ansvara för skolans verksamhet.

“Själva motivet för kommunala huvudmän är lokal variation och skillnader i utförande. Jag menar därför att grundskolan ska vara statlig. Vi bör aldrig acceptera att elevernas bakgrund och bostadsort avgör hur väl de lyckas”.

Och i en efterföljande debattartikel 2013 som Thullberg skrev med Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson på DN Debatt, ”Kommunerna har haft sin chans – staten måste ta över”, ansåg de att måttet var rågat och att det måste tillsättas just en Skolkommission.

“Det är nu dags att balansen och ansvaret mellan stat och kommun förändras. Staten måste kliva fram och ta över det nationella ansvaret. Kommunerna har haft sin chans under så lång tid och det har bara blivit sämre. Det kommunala ansvaret för skolan måste justeras.”

Och:

“Det räcker inte med allmänna formuleringar, det behövs precisa regleringar. Det handlar om att förändra en balans mellan stat och kommun till statens fördel. Kommunerna kan vi aldrig bortse ifrån, men de ska inte ansvara för undervisningen och kunskapsuppdraget i skolan.”

Kommentarer (1)

  1. Kalle skriver:

    Förutom att det saknas stöd för forskningen i påståendena som Fridolin har så är det ju såklart viktigt att som byråkrater (ja lärarna är också sådana sådana) kunna hänvisa till regler och någon annan har gjort fel.

    När det är många val som ska göras av unga personer så blir de såklart stressade över om valet är “rätt” val för dem. På vilken sikt ska de fatta sina beslut? Inför provet om 2 veckor eller inför högre studier om 6 år? För det som är bäst på kort sikt tenderar just inte att vara det bästa på 6 år sikt. Det är naturligt inom alla områden. Inom politiken har man ett eget ord för det. Populism. Det är just vad Fridolin och hela miljöpartiet ägnar sig åt. Forskningen är inte viktig för dem.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)