Skolbränder ett fortsatt samhällsproblem

”Det är bara en tidsfråga innan det sker en dödsbrand.”

Skolbränder har fått en hel del utrymme i media under den senaste tiden. Efter den uppmärksammade anlagda branden på Gottsundaskolan i Uppsala som ödelades för en vecka sedan är två tonårsflickor misstänkta för grov mordbrand.

I dag hade Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, en debattartikel i Aftonbladet, ”När våra skolor brinner måste vuxna säga ifrån”. Hon skriver:

Nästan varje dag brinner det i svenska skolor. De många skolbränderna väcker såväl frustration som sorg och ilska hos elever, lärare och föräldrar. Dessa bränder är ett samhällsproblem.”

Vidare menar hon att för att skolan bättre ska kunna möta såväl skolbränder som bristande studiero med hot, våld och skadegörelse behövs:

”* Tydliga rutiner på varje skola där oacceptabelt beteende medför konsekvenser, sk ”konsekvenstrappor”.

* Helhetsgrepp hos huvudmannen för hur konsekvenser av ekonomisk art hanteras.

Ska vi kunna motverka denna utveckling måste skolans personal ha tid att möta eleverna. Det krävs tid för att kunna skapa de förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever i skolan som krävs. Alla elever måste bli sedda och känna att de är viktiga.

Men samtidigt måste faktiskt föräldrar och vuxenvärld visa vad som gäller. Både hemma och i skolan. Det handlar också om hur vi ser på skola och utbildning i samhället. Att vi talar om att det är viktigt och att vi alla i praktisk handling demonstrerar det.”

Åsa Fahlén medverkade också förra veckan i TV4 Nyhetsmorgon och talade om de många skolbränderna.

Juridikprofessorn Mårten Schultz påminde i en krönika, ”Ett enda felsteg kan förfölja ditt barn genom livet”, att föräldrar visserligen genom en förhållandevis ny regel i lagen har ett visst ansvar för de skador som deras barn orsakar genom brott. Han underströk att när det gäller små barn som orsakat skador faller kostnaden ofta på familjens hemförsäkring, som innehåller en ansvarsförsäkring. Men Schultz påpekade att:

”När det gäller tonåringar ligger saken annorlunda till. Ungdomar i åldrarna 15-18 behandlas i skadeståndsrättsligt sammanhang på det hela taget som vuxna – och om de orsakar skadorna genom brott så täcks det vanligtvis inte av försäkring. Det kan med andra ord bli dyrt.

Det finns säkerhetsventiler. Högsta domstolen har gjort klart att skadeståndsansvaret för unga lagöverträdare kan jämkas, sättas ned, om en skuldbörda skulle allvarligt försämra de ungas möjlighet till återanpassning.

Men det innebär inte att ungdomar som bränner ned skolor kommer undan med en smäll på fingrarna. Även jämkade skadestånd landar i dessa situationer ofta på hundratusentals kronor.”

I SvD skrev Per Gudmundson en ledartext som tog ett lite bredare grepp om skolbränderna och plockade in förortsproblematiken:

För skolbarnen i Gottsunda vore det antagligen bra att spridas ut. Och det är inte osannolikt att Uppsalas skolor med bättre förutsättningar kan absorbera eleverna, om det sker frivilligt och några i taget så att det inte uppfattas som en alltför stor ansträngning.

Det betyder dock inte att vi har hittat någon universallösning. Vad skulle hända om också eleverna från Björkvalla-, Gränby- och Ärentunaskolorna, som alla brottas med låga resultat, skulle bussas in? Rimligen skulle den positiva effekten avta med den inbussade gruppens storlek. Och vissa föräldrar skulle antagligen ta sin bokstavliga Mats ur skolan.

Problemen lär inte kunna lösas någon annanstans än i lokalsamhället. Och det är svårt att tänka sig ett fungerande lokalsamhälle utan skola.”

Liv Beckström, tf chefredaktör på Dagens Arena skriver idag, ”Brinner skolorna så brinner det i demokratin”, och menar att ”de brinnande skolorna är en temperaturmätare på samhällsklimatet, där liberalismen är tändvätskan och segregationen bränslet.”

Hon skriver om vikten av jämlika skolor och vänder sig mot dagens system:

”Skolan speglar samhället men bygger också det nya samhället. Om de politiska partierna verkligen vill förbättra skolresultaten borde de snarast återinföra skrivningen om att skolan ska verka för att eleverna grupperas så att en allsidig social sammansättning uppnås.

Integration kan inte bara bygga på tomma ord om tolerans, utan på en genuin vilja att vi verkligen ska mötas. Allt annat är hyckleri. Rätt att välja kan inte vara skolpolitikens enda mål.”

Diskussionen och debatten om skolbränderna i Sverige kommer fortsätta. Bland annat eftersom de är så många.

Brandskyddsföreningens generalsekreterare Anders Bergqvist sa nyligen i en intervju med TT att:

”Det är bara en tidsfråga innan det sker en dödsbrand. Enligt de uppgifter vi fått har Sverige den största andelen anlagda skolbränder i världen.”

Skolor finns för att vi ska lära oss, få kunskap, och göra världen bättre.  Det är  dags att vi alla visar att skolan är viktig och inte något man sätter eld på. 

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)