Skolans dag 2018 – fokus på skolan

Idag firar Skolans dag sitt tioårsjubileum. När Lärarnas Riksförbund instiftade dagen hösten 2008 så ville förbundet sätta fokus på skolan och lärarnas och elevernas förutsättningar att klara kunskapsuppdraget. Med bara några dagar kvar till valet så lägger Lärarnas Riksförbund nu allt krut på att skolfrågorna ska få sin rättmätiga plats i valdebatten. Genomslaget har varit fantastiskt med en stor närvaro både på lokal och nationell nivå.

På Skolans dag vill vi ställa politikerna mot väggen eftersom många löften ännu inte har blivit verklighet. Därför engagerar sig våra föreningar runt om i landet och genomför olika arrangemang. Från att bjuda på tårtor till att ställa politiker till svars. Vi gör det i egen regi och i på några håll i samarbete med Lärarförbundet.

Sedan Skolans dag instiftades av Lärarnas Riksförbund 2008 har många frågor lyfts. Bland annat elevernas rätt till god undervisning, lärarnas arbetsbelastning, ansvaret för skolan, lärarbehörigheten, lärarlönerna. Och viktiga steg har tagits för att skapa en nationellt likvärdig skola och förbättra villkoren för lärarna. Men också för att ge bättre förutsättningar för eleverna.

Under de tio första åren har bland annat lärarlegitimationen införts, något som förbundet varit initiativtagare till. Även en reformerad lärarutbildning som renodlar olika lärarinriktningar har införts. Dessutom har lärarlönerna vänts uppåt. Det statliga lärarlönelyftet som drevs fram av bland andra Lärarnas Riksförbund och även satsningar på lärarlönerna i avtalen har gjort att man påbörjat att återhämta vad man förlorat. Men mycket återstår.

Skolpolitisk debatt
Under dagen anordnas en stor skolpolitisk debatt på Norra Latin i Stockholm. Liksom förra valet 2014 spelas debatten in av SVT Forum och enligt tablån ska den sändas den 5/9 13:00 – 14:30, 6/9 09:00 – 10:30 och 7/9 10:30 – 12:00. (Så här i valtider kan det dock komma pressträffar och annat som förändrar läget, så viss reservation finns.) SVT:s ambition är att webbpublicera debatten så snabbt som möjligt och då finns den att se på SVT Forums hemsida.

Under Skolans dag har förbundets företrädare varit ute i nyhetsinslag och i debattartiklar. En del kommer här nedan.

Svenska Dagbladet publicerar nyheter i en enkätundersökning där Novus på Lärarnas Riksförbunds uppdrag frågat väljare och lärare. Där visar det sig att Sju av tio lärare säger nej till vinster i friskolor – medan “vanliga” väljare är mer positiva om vinsterna begränsas.

Och TV4 berättar om resultaten i undersökningen från Novus vad gäller läxor: 8 av 10 svenskar är positiva till läxor i skolan.

Sveriges Radios Ekot berättar i sina morgonsändningar om att det finns färre behöriga lärare i utsatta områden.

I Sveriges Radio “Vaken med P3 & P4” kunde vi höra förbundsordföranden Åsa Fahlén i natt. Hon talade om dagens stora skolpolitiska debatt och om det allra viktigaste mötet i skolan – det mellan lärare och elev. LR:s ordförande  var också med i Expressen TV på morgonen och talade om de viktiga frågorna i svensk skola idag.

I Dagens Samhälle skriver Åsa Fahlén om att “Skolan måste stå upp för demokratin”. Efter nästan hundra år av rösträtt för både kvinnor och män så hotas återigen det öppna samhället och det demokratiska samtalet vilket i nästa led kan vara ett direkt hot mot demokratin.
Åsa Fahlén har också en debattartikel i Metro i dag, “Här är de viktigaste skolfrågorna inför valet”.

Nerikes Allehanda publicerar två artiklar från LR idag:
Lärarnas Riksförbund: Skolan i Örebro måste bli bättre! av Per Boström, ordförande Lärarnas Riksförbund i Örebro och Lärarnas riksförbund: Satsa på tidiga insatser i skolan av Åsa Fahlén.

I Värmlands Folkblad skriver distriktsordföranden för Värmland, Catherine Sonesson, om hur ett av skolans störa problem ska lösas, “Så kan lärarbristen lösas”.

I en rad landsortstidningar publiceras nyss nämnda “öppna brev” för att man måste “Satsa på tidiga insatser i skolan”, exempelvis i Södermanlands Nyheter.

I Altinget kan vi läsa om lönefrågan, “Öppet brev till politikerna: Detta är er utmaning”

I Dagens Arena handlar det om likvärdigheten, “Fyra krav för en mer likvärdig skola”.

I Arbetet publiceras “Öppet brev till politiker – förbättra vuxenutbildningen”.

I Ny Teknik finns artikel om digitaliseringen, “Brev till politiker: ”Låt digital teknik utveckla undervisningen”.

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)