Situationen är ohållbar

Lotta Sjöberg är en lärare som har fått nog. Hon har sett hur skolans huvudmän inte längre har elevernas bästa för ögonen. I en stor intervju på Aftonbladets ledarsida berättar hon för reportern Somar Al Naher om vad som fått henne att lämna den svenska ungdomsskolan.

Fristående, eller privat, eller kommunal spelar inger roll. Det fungerar inte. Eleverna får inte de resurser och det stöd de har rätt till, är Lottas erfarenhet.

Artikeln “Lottas Sjöberg sätter inte sin fot i skolan” är omskakande läsning (men inte förvånande för alla lärare som kämpar i landets skolor). Den klargör varför något radikalt måste göras för att få skolan på rätt köl igen. Svensk skola måste satsa på kunskaper och lärande och samtidigt sätta elevernas behov i fokus.

Läs slutorden i denna text igen, och ta in vidden i det som där sägs.

“Men så som skolan ser ut just nu – där både elever och lärare motarbetas – kan hon inte tänka sig att jobba som lärare igen.”

Fundera över vad det betyder för landets framtid. Läget är bekymmersamt. Ansvariga måste lyssna på engagerade lärare som vet hur verkligheten ser ut i skolan.

Vi behöver bryta utvecklingen att där elever bor styr deras förutsättningar. Vi kan inte fortsätta se att kunskapsresultaten sjunker. Det är inte hållbart att så få vill bli lärare.

Politikerna i de (ännu) stora partierna Socialdemokraterna och Moderaterna måste inse att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. De måste förstå vad som behövs för att Sverige ska kunna få en nationell kunskapsskola för att alla elever ska få en likvärdig utbildning.

De måste acceptera att staten måste ta ett betydligt större ansvar för skolan och tilldela resurser efter behov. De måste sträva efter en skola där man vill stanna kvar i läraryrket. Alltför många lärare gör nämligen som Lotta. De lämnar skolan eftersom de inte lyssnas på och inte orkar se sveket mot eleverna.

I morgon är det Skolans dag. Gör din röst hörd och protestera då mot ett system där vi har en skola som går på knäna.

Skolan måste åter bli en arbetsplats där Lotta och hennes kollegor vill var kvar och fortsätta utvecklas. En plats där elevernas behov sätts i centrum och med en huvudman som vill lyssna på sina lärare och satsa på skolan.

Läs också gärna Lotta Sjöbergs bok, “Uppdrag lärare: mission impossible : en lärares röst i skoldebatten”

 

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)