Så här var det inte tänkt

Expressens Anna Dahlberg, chef för ledarredaktionen samt engagerad och skarp i debatten om skolan, går i dagens text ut i hård kritik mot friskolors sätt att fungera idag.

I “Lärarnas vittnesmål är chockerande” berättar Dahlberg hur hon mot löfte om anonymitet har fått lärare berätta om missförhållandena i några av Sveriges ledande skolkoncerner.

“Lärarna har erfarenheter av allt från SFI till yrkesgymnasium och grundskola. Men missförhållandena är desamma.
Lokalerna är undermåliga. De är ständigt underbemannade och vikarier sätts i princip aldrig in. Lärarna förvandlas till allt-i-allo-personal som ska sköta allt från vaktmästeriuppgifter till själavård. Elever som behöver särskilt stöd hinns inte med. Det saknas pengar till skolmateriel. Fortbildningskonferenser förvandlas till säljmöten där man ska kläcka slogans och hitta på nya sätt att ragga elever.
Lärarna (varav många är obehöriga eller nyutexaminerade) omsätts i extremt hög takt. Och Skolinspektionen och kommunerna förs bakom ljuset.”

Bilden som framträder är en fasadliknande verksamhet som måste uppfattas som mycket bekymmersam av de skolor som sköter sig och inte sätter in extra undervisning bara när Skolinspektionen och kommunen kommer på besök…

Expressen skriver att det är häpnadsväckande att detta kan fortgå. Det är svårt att inte instämma i detta konstaterande. Givetvis kan alla verksamheter visa upp missförhållanden. Men den samstämmiga bilden från olika vinstdrivande skolor i Anna Dahlbergs text är oroande.

Än mer borde det oroa friskolornas företrädare.

När en liberal och “vinstvänlig” tidning som Expressen går ut med en text som denna har något hänt. Verkligheten har hänt.

“Vi har en alarmerande situation i den svenska skolan med sjunkande kunskapsresultat, akut lärarbrist och ökande avhopp. Men man pratar om allt utom om den stora elefanten i rummet. Starka lobbyintressen, politisk prestige och en rädsla för att stöta sig med medelklassväljarna i storstäderna har blockerat en nödvändig debatt om vinstintresset i skolan.
Det är dags att erkänna att det inte var så här det var tänkt när friskolereformen sjösattes.
Skolan är alldeles för viktig för att bjudas ut till oseriösa krämare.”

Kommentarer (6)

 1. timp skriver:

  Om kommunala skolor hållit en hög standard hade detta inte hänt. Friskolorna ser vilken standard konkurrensen håller. Både kommuner och friskolegiganter fuskar på var sitt sätt. Som någon sjöng häromåret:
  “Who’s fooling who, Mr Cool?”

 2. LR radicals skriver:

  Känner igen beskrivningen av lärares situation, men i kommunal skola! Ex. att inga vikarier sätts in, att vi ska sälja oss, att brist på elevvård hamnar i knät på lärare som inte hinner förbereda lektioner osv.
  Kolla vilka vinster kommunerna gör, bakom sina budgetfinter!!

 3. Bernt Johansson skriver:

  Det borde väl vara ganska lätt att sätta ett tak på vinsterna och reglera hur verksamheten ska bedrivas, likaväl som att en fastighetsägare inte rimligen kan ta ut hur mycket vinst som helst och måste följa regler, t.ex.

 4. Ola skriver:

  Varför granskas inte de kommunala skolorna på samma sätt. Min son går i en kommunal skola. Som till och med Skolverket bett mig anmäla. Min dotter gick i en friskola som det inte finns något att anmärka på vare sig som förälder eller Skolverk!! Friskolan har granskats men inte den kommunala!

 5. Cecilia Nykvist skriver:

  Anna Dahlberg hade kunnat skriva en ledare om vinstdrivande friskolor, även riskkapitalägda, som har toppresultat – hur man än mäter. Betyg, nationella prov, kunskaper i nutidsorientering, studieprestationer senare i livet, lärare-elevtid. You name it, they got it. Och de är socioekonomiskt lika kommunala skolor. Till det elever och föräldrar som är nöjda, lärare som anser att resurserna fokuseras på undervisning. Jag kan göra listan mycket längre.

  Istället väljer Anna Dahlberg att beskriva enskilda friskolor, som enligt de anonyma lärarnas berättelser, inte lever upp till skolförfattningarna. Problemet med beskrivningen är att det skulle kunna vara vilken dålig skola som helst. Kommunal eller fristående, vinstdrivande eller ideell. Och sådana finns. Men vi har en Skolinspektion satt att granska alla skolor och som har en skarp verktygslåda att använda. Friskolor som inte håller måttet riskerar sitt godkännande för att bedriva skola, kommunala skolor riskerar tvångsförvaltning. Myndigheten borde använda sin verktygslåda i större utsträckning mot dåliga skolor.

  • zoran skriver:

   Hej Cecilia,

   Tack för ditt inlägg.

   För hela friskolebranschen är det viktigt att ni går ut som i ovanstående. Ska ni ha kvar trovärdighet måste nog allmänheten se att dåliga skolor just stängs och/eller förändras i grunden. Det tjänar inte mycket till att skjuta på budbäraren – eller klaga på henne, som du gör.

   Anna Dahlberg sköter sitt journalistiska uppdrag. Granskar och lyfter fram missförhållanden. Och de är uppenbarligen många. Det måste ni ta tag i från Friskolornas riksförbund. Samtidigt som ni lyfter fram alla bra exempel ni har. Det är ert uppdrag. Inte Expressens.

   Det förtjänar att påpekas – som flera har gjort här – att det finns problem också i kommunala skolor. Något som Lärarnas Riksförbund är de första att lyfta fram.

   För övrigt borde skolan se en ny finansiering där kommunala skolor och friskolor har likartade förutsättningar och likartat ansvar. Det skulle svensk skola må bra av. En nationell kunskapsskola med tydligt statligt ansvar, men med stor frihet för skolorna.

   Svensk skola behöver helt enkelt en ny och tydligare styrning med tillräckliga resurser som går till undervisningen.

   Vänlig hälsning
   Zoran

Lämna en kommentar

 • (will not be published)