Rektorer bör undervisa som del av sin tjänst

Ett intressant utspel görs av nio lärare på Göteborgs-Postens debattsida i dag. De ingår i Liberala Lärare – “ett nybildat nätverk av liberala lärare och lärarstudenter som vill påverka skolpolitiken i riktning mot förbättrade möjligheter för lärare att utföra sitt yrke”.

I debattartikeln Ledningsansvaret bortglömt i svensk skoldebatt efterlyser lärarna en mer generell diskussion om rektorernas kompetens. De skriver att de vill koppla ledningsfrågan till de senaste tjugo åren av nedgång i svensk skola.

“Förr var rektorer i allmänhet skickliga lärare, väl insatta i vad undervisning innebär och i vilka utmaningar lärare på det aktuella stadiet möter. Rektorer var ledare som lärarna hade förtroende för, vände sig till för hjälp och stöttning, ledare som slogs för sin skola och för sina lärare gentemot Skolöverstyrelsen, ledare som hanterade besvärliga elever och föräldrar. I dag har få rektorer kompetens för ett adekvat ledarskap. Lärare vittnar om rektorer som aldrig eller ett fåtal gånger gjort lektionsbesök. Att rektorer ger ett relevant stöd hör till ovanligheten.

Huvudmantrat i dag är istället budget i balans och för dagens rektorer är det viktigare att hålla sig väl med huvudmannen och med förvaltningen än med de lärare de är satta att leda. Finns det alls ett ledarskap brukar det handla om att pracka på lärarna den för tillfället populära pedagogiska frälsningsläran.”

Lärarna påminner om att efter kommunaliseringen blev det vanligt att lärare på lägre stadier eller i förskolan blev skolledare på högstadiet eller på gymnasiet. Därmed fick man rektorer med otillräckliga kunskaper om den skolform de ledde.  

“Många skickliga rektorer, rektorer som ansågs företräda förlegade synsätt, skuffades undan till förmån för andra som aldrig hade stått i ett klassrum. Således avprofessionaliserades inte bara lärarkåren, utan även rektorskåren – en viktig bidragande orsak till försämringen av svensk skola de senaste tjugo åren.”

Vidare:

“För oss i Liberala Lärare är det givet att en rektor ska ha undervisat på det stadium han eller hon ska leda. Vi menar vidare att det vore önskvärt att rektorerna undervisar som en del av sin tjänst. Vi vill lyfta diskussionen om svensk skola till ledningsnivå och flytta över en del av ansvaret till dem som är våra chefer. Vi vill vidare att det skrivs in i skollagen att rektorer ska ha lärarutbildning och undervisningserfarenhet på det stadium där de utövar sitt ledarskap.”

Kommentarer (3)

 1. Mårten Ohlsson skriver:

  TV serien ”Undercover boss” gav nog många chefer både en och två tankeställare, men man får skilja på underhållning och verklighet.

  Jag är nämligen inte så säker på att att ledarskap och verksamhetsledning blir bättre av att chefer går kvar med en fot i den operativa verksamheten och inte tillåts lägga all tid och kraft på sitt ledarskap.

  Att delvis vara kollega och med den som man är satt att leda skapar det verkligen det optimala ledarskapet eller arbetsförhållandena för så väl chef som medarbetare? Och hur blir det – inte minst – för de elever som fått rektorn som lärare, när tid uppmärksamhet och kompetens ska delas mellan budget o ledningsarbete å ena sidan och elever och undervisning å den andra?

  Kanske gäller andra förutsättningar i skolans värld…

  • zoran skriver:

   Nej, men jag tror att det är en stor fördel att förstå den verksamhet man leder. Att då ha kvar en fot i den och undervisa någon timme i veckan kan ju inte skada. Eller att återkomma periodvis till undervisningen. Men det kan vara en idé att höra vad lärare tycker i denna fråga.

 2. Ingvar Svensson skriver:

  Inte bara en stor fördel att förstå den verksamhet man leder, det är absolut nödvändigt ! Inom vilket annat område skulle man kunna ifrågasätta det ? Men skolan förstår sig väl vem som helst på ? Alla har ju gått i skolan !!!

Lämna en kommentar

 • (will not be published)