Politikerna med på tåget, men behöver mer eld i baken

I morse kunde vi se något så ovanligt som politiker som är helt överens. Det var i TV4 Nyhetsmorgon som Helene Hellmark Knutsson, socialdemokratisk minister för högre utbildning, och Camilla Waltersson Grönwall, moderaternas skolpolitiska talesperson, möttes för att tala om vilka lösningar de vill se för att möta lärarbristen.

Om tio år beräknas det enligt Skolverket att uppåt 70 000 lärare kan saknas. Och inte minst att det kommer saknas lärare i vissa bristämnen som naturvetenskapliga ämnen och matematik men också i moderna språk. När det nu också kommer fler nyanlända in till Sverige, varav många troligen kommer att stanna i Sverige, så kommer också behovet att öka på fler lärare.

Men liksom i de flesta yrken väntar stora pensionsavgångar. För lärarna är läget dock mer akut då bristen i vissa ämnen är så stor.

De två politikerna lyfte viktiga saker. De talade om att det behöver satsas på lärarutbildningarna, det behöver skapas fler vägar in i läraryrket. Absolut, om man inte börjar tumma på behörighetsreglerna.

Helene Hellmark Knutsson talade också om vikten av satsningen på Lärarlönelyftet, där tre miljarder statliga lönepengar årligen ska gå till lärarna.

Det tycktes också finnas en insikt i att lärarna måste få ägna sig åt undervisning, såväl förberedelse och efterarbete. Dessutom behöver man få in andra kategorier som ska utföra andra uppgifter i skolan.

Programledaren Steffo Thörnqvist (själv före detta lärare) ställde frågan om attityden till skolan och att många lärare är oroliga för att anmälas när de sköter sitt jobb. Hur påverkar det?

Det mötte inge större förståelse hos Knutsson och Grönwall. Båda politikerna talade om att stärka lärarprofessionen. Moderaternas talesperson ville också se mer av positiva bilder från skolan. Gärna från lärarfacken. Och det kändes ju inte så nytt.

Dock var det glädjande att se att moderater och socialdemokrater i grunden verkade eniga om att det krävs stora insatser för att höja läraryrkets attraktivitet. De var med på tåget. Men för att vi ska fortsätta se de positiva tecknen växa måste de få mer eld i baken. Framförallt måste de lokala politikerna gå från ord till handling ute i hela landet. Det är lättare sagt än gjort. Och det är där som vi måste se de avgörande förbättringarna för att Sverige ska få se fler behöriga lärare i rätt ämne och skolform.

Kommentarer (1)

  1. Pekka Karvonen skriver:

    Helene Hellmark Knutsson pekar på lärarlönelyftet som den kraftfullaste åtgärden som nu vidtagits för att locka till läraryrket.
    Denna kommer de flesta lärare inte att beröras av.
    Av dessa sistelärare är det många som gjort ett bra jobb men har kanske aldrig fått ett rättvist kvitto på sin insats. Många i denna sits har redan slutat. Hos dem som är kvar blir det många tappade sugar då de ser sig omsprungna av kollegor med tusenlappars marginal. Orkar de fortsätta att vara kvar, och om så, göra en engagerad insats även fortsättningsvis? Och av dem som ännu inte ens arbetar i skolan, varför skulle någon söka en lärarutbildning motiverad av lärarlönesatsningen? Den pytsas ju ut nu, och kommer inte dem till del. Jag kan inte se ett enda rätt i det resonemang som skolpolitikerna har fört. Men så är de också på bekvämt avstånd från skolans insida.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)