Pengarna kommer inte rätt när mellannivån ska styra

Även Skolverket konstaterar nu att pengar för skolreformer inte kommer ut till skolorna

Detaljstyrning och ineffektiv fördelning av pengarna hindrar Skolverket att slussa vidare statsbidrag till kommuner och friskolor. För 2016 handlar det om en halv miljard.

Se där ett starkt argument för att det ska finnas en nationell finansiering av svensk skola. Pengarna måste hamna rätt för att stärka undervisningen och höja elevernas resultat.

Det är tidningen Altinget (kräver prenumeration) som skriver att Skolverket i sitt budgetunderlag tror att nyttjandegraden av statsbidragen blir mellan 90 och 95 procent. Man citerar Skolverket att det ”innebär att omkring 500 mnkr antingen inte kommer att sökas eller kommer att återkrävas från huvudmännen i enlighet med de olika förordningarna”.

I Altingets artikel läser vi vidare:

”Under 2016 ska Skolverket fördela över 12 miljarder kronor i statsbidrag till skolans huvudmän, alltså kommuner och friskolor. Det är drygt 60 olika bidrag som ska slussas vidare till huvudmännen. Hur och på vilket sätt huvudmännen ska få del av pengarna regleras i över 50 olika förordningar. Därtill kommer även andra så kallade sakanslag, som ligger utanför myndighetens förvaltningsanslag, som gör att verksamheten splittras.”

I Lärarnas Riksförbunds rapport “Pengarna i sjön” som presenterade förra året beskrevs just detta problem med den svaga styrningen av resurser till skolan. Skolhuvudmännen visar att de inte förmår vare sig söka pengar eller använda dem rätt.

Det är uppenbart varför förbundet arbetar för en statligt, tydligt nationell samlad finansiering av svensk skola.

Kommentarer (1)

 1. Inger E(Norah4you) skriver:

  Du har rätt.
  Det är bara det, att problemet som jag ser det är större än så.
  Politiker och administratörer som inte har bakgrund i skolan,
  då inkluderar jag även rektorer som inte har lärarbakgrund,
  har sällan förmåga att göra en konsekvensanalys värd namnet. Konsekvensanalys behövs även om statsbidragen skulle hamna direkt hos de skolor som de borde hamna hos.
  Som jag ser det, så är det stora problemet, att svenska politiker, höga tjänstemän förvärrar genom att det kostar pengar, stora pengar med alla mellan nivåer och alla som skall tycka till innan pengarna hamnar där de skall.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)