Otillräcklig satsning mot främlingsfientlighet

Regeringen satsning med nio miljoner kronor till Skolverket för att höja kunskapen om främlingsfientlighet i skolan är otillräckligt, enligt lärarorganisationerna.

Nyligen gick Lärarnas Riksförbund ut med integrationsminister Erik Ullenhag och i en debattartikel lyfte fram en undersökning som presenterats i Skolvärlden där det visar sig att sju av tio lärare inte får någon fortbildning om främlingsfientlighet.

”Skolan är central i arbetet för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet i vårt samhälle. Men en ny lärarundersökning visar att det är vanligt med öppet främlingsfientliga åsikter i skolan och att lärare efterfrågar mer fortbildning i dessa frågor. Lärarna måste få stöd i att bemöta rasism och intolerans i klassrummen, skrev integrationsminister Erik Ullenhag och ordföranden i Lärarnas Riksförbund Bo Jansson.

I samma undersökning uppgav sex av tio lärare att de har haft elever som fört fram främlingsfientliga åsikter på lektionstid. Bland högstadielärare är andelen drygt 65 procent. Samtidigt anser nästan fyra av tio gymnasielärare att skolan misslyckas hantera och bemöta dessa åsikter på ett bra sätt.

I ett nyhetsinslag i Sveriges Radios Ekot går Bo Jansson ut och framhåller att många lärare är osäkra på hur man ska hantera främlingsfientlighet och rasism i skolan. Han påpekar liksom i debattartikeln att man känner en osäkerhet i skolan kring hur man ska bemöta det.

Lärarorganisationerna tycker att staten måste ta ett större ansvar för att se till att lärare vidareutbildas i hur man hanterar frågor som rör rasism och främlingsfientlighet.

Nyligen avsatte regeringen 9 miljoner till Skolverket för att öka kunskapen om rasism och främlingsfientlighet i skolan. Men det är inte nog, tycker företrädarna för de båda lärarfacken.

Satsningen är också mycket blygsam jämfört med vad regeringens utredare Bengt Westerberg föreslog i sin utredning om rasism i skolan, 2012. Westerberg ville se en satsning på 650 miljoner, för att fortbilda lärare på det här området. Det återstår därmed en hel del att göra och satsa.

Kommentarer (2)

 1. Kathleen Andersson skriver:

  Tyvärr är det inte bara i klassrummet att vi måste hantera främlingsfientliga åsikter. Tittar man på kommentarsfältet till Bo Jansson och Eric Ullenhags debatt artikel ser man hur utbrett dessa är. Jag blev attackerat av åtskilliga människor när jag påpekade att det var min plikt som tysklärare att undervisa realia och inte bara grammatik, jag påpekade att det inte gick att undervisa om dagens Tyskland UTAN att undervisa om tredje riket och konsekvenserna av fascism. Jag fick anmäla en del obehagliga kommentarer som togs bort.
  Jag vill inte att vi får en liknande situation som den i Europa på 30-talet som tvingade mina egna föräldrar att offra fem år av sin ungdom i kamp mot fascism. Vi får inte stå där handfallna – vi måste säga ifrån annars har det gått så långt att man inte längre får uttala sig – precis som i 30-talets Tyskland.

  http://www.dn.se/debatt/sju-av-tio-larare-far-ingen-fortbildning-om-framlingsfientlighet/

 2. Anders Molin skriver:

  Kanske det skulle hjälpa om TV sände några program om andra världskriget och vad som hände Adolf Hitler när han ville att alla europeer skulle bli rasister?

Lämna en kommentar

 • (will not be published)