Olika bilder av riksinternatskolan Lundsberg

Det finns olika bilder av stängningen av riksinternatskolan Lundsberg.

Expressens Björn af Kleen skrev igår vältajmat om “överklassens järnrörsgate” där han uppmärksammade den före detta Sigtunaeleven Agnes Hellströms nyligen utkomna och likaså vältajmade bok “Att var utan att synas. Om riksinternaten Lundsberg Sigtuna och Grenna” som är ett reportage inifrån internatkulturen:

“Agnes Hellström berättar om en mor som söker upp Staffan Hörnberg när sonen misshandlats av fyra elever. Rektorn förklarar att mobbarna redan straffats genom att ha bränt möjligheten till avancemang i hackordningen. När mamman är inte nöjer sig med svaret erbjuder sig Lundsberg att betala sonens terminsavgift.
Så fungerar en maffiakultur, frapperande nog understödd av toppskiktet i Sveriges näringsliv.”

Idag skriver Expressens ledarredaktion rätt upp och ned på sin opininsblogg och i huvudledaren “Stäng fler skolor“, man menar att fler skolor bör följa Lundbergsskolans öde:

“Det är förskräckligt när elever misshandlar varandra. Oavsett var det inträffar. De drabbar de enskilda barnen och ungdomarna hårt. Men för elevernas framtid är det minst lika illa att inte få möjlighet att lära sig allt man någonsin kan. Och det är ännu fler elever som råkar ut för usel undervisning.
I Expressen i går listade vi högstadieskolornas betygsresultat. Dels de absoluta meritvärdena, dels resultaten i förhållande till barnens bakgrund – föräldrarnas utbildningsnivå och födelseland, andelen pojkar. Där finns många skolor som utmärker sig negativt. År efter år.
Skolinspektionen bör skärpa tillsynen där. Lika lite vara blåögd där som i förhållande till Lundsberg. Skolor som inte håller kunskapsmåttet måste också stängas.”

I Aftonbladet läser vi att rektor Staffan Hörnberg var på ripjakt, som han inte velat avbryta när krisen slog till.  Tidningens Lena Mellin talar om Sveriges värsta skola.

Och samtidigt berättar Aftonbladet om hur både elever, föräldrar och lärare är ledsna. “Lundsbergseleverna: ”Vi känner oss kränkta” Och i Expressen läser vi om elever som säger att de älskar sin skola och elever som vägrar lämna skolan.

Just nu går debattens vågor höga och många känslor svallar. Vi får se hur detta slutar. Måhända är det som Lars Lindström skriver i Expressen, att “kanske är riksinternatens tid äntligen förbi”. Eller kanske går det att modernisera dessa riksinternat och få dem följa med sin tid? 

Kommentarer (2)

 1. Sören Holdar skriver:

  Ja riksinternaten är en politisk fråga, men kanske med något annorlunda förtecken än man tänker. De är nämligen ett påfund genomdrivna av en socialdemokratisk regering (1970 av alla år!). Något i likhet med de nu avskaffade förmögenhetsskatterna som togs ut av alla – tex pensionärer i villor med höga taxeringsväeden – utom av de allra mest svinrika förstås, de slapp förmögenhetsskatt minsann. Det var uttalad politisk vilja i det och inget misstag. Kanske ligger det något i iakttagelsen att skaparen av folkhemmer bodde i radhus i Ålsten, där alla hus var lika stora utom den mest jämlikes, stattsministerns kåk var händeklsevis nästan dubbelt så stor… Men man kan ju flytta till “ett Torp”.

 2. Michael Grau skriver:

  Oavsett vad för synpunkter som var och än har gällande skolformen internat skolor, så skall Sveriges myndigheter inte vara färgade av politiska eller personliga ställningstaganden.

  I mitt tycke är Skolinspektionens (SI) s.k. utredningar kring Lundsberg ologiska, svepande, ytliga, svårhärledda och summariska.
  .
  I april i år fann SI att Lundsberg lyckats avhjälpa den kritik som tidigare riktats mot skolan.
  .
  SI ansåg att tydliga förbättringar hade åstadkommits, och därmed avslutades SI sitt tillsynsärende, eftersom det fortsättningsvis inte förelåg någon grund eller behov för fortsatt tillsyn eller omedelbar åtgärd. När så beslutet om omedelbar stängning av skolan meddelades av SI så motiveras detta bl.a. med historiska händelser d.v.s. Innan SI godkände skolan i april.
  .
  När så strykjärns händelsen inträffar i augusti år 2013 så anser SI att allt som Lundsberg har gjort det senaste året inte räcker för att få ett godkännande av SI för fortsatt drift av Lundsbergs skola. Även om den senaste händelsen inte på något sätt kan försvaras, så kan heller inte rimligtvis en enskild händelse bli till intäkt för SI att underkänna alla förbättringsarbeten som har gjorts av skolan, för att då förbättra elevernas säkerhet, fysiska och psykiska hälsa.
  .
  SI myndighetsutövning står INTE i proportion till händelsen i augusti månad i år, eftersom nu 170 elever och 80 anställda blir av med både skola och arbeten.
  .
  Dessutom finns det INTE något som styrker att missförhållanden på något sätt fortsättningsvis råder eller pågår på Lundsberg.
  .
  Jag anser vidare att en enskild händelse utförd av några få elever som har misskött sig inte skall tas som intäkt för att skolan inte har genomfört de förbättringsarbeten som SI har ålagt skolan.
  .
  Den fråga som vi alla skall ställa oss är om inte SI handlande nu strider mot det direktiv som SI har fått från regeringen, gällande sin tillsyn och myndighetsutövning mot enskilda skolor i Sverige. Hur kan en myndighet fatta ett så drastiskt ingripande beslut som att stänga en enskild skola, på ett så tveksamt underlag och utredningsarbete som nu SI har utfört både gällande den senaste händelsen, och även på historiska händelser.
  .
  SI har dessutom inte tillfrågat oss som är berörda av deras beslut d.v.s. Elever, Anställda och Föräldrar?

Lämna en kommentar

 • (will not be published)