Moderat politiker krititiserar SKL:s linje i lärarfrågan

I ett mycket intressant inlägg på sin blogg, SKLs oklara tankar om lärarnas arbetstid, kritiserar i dag den moderate politikern Lars Björndahl SKL för att vara otydliga och röra till hela avtalarörelsen på lärarsidan med sina utspel. Han skriver:

“Nej, SKLs politiska ledning har rört till det rejält. Man talar om målstyrd verksamhet, men argumenterar på ett oklart sätt på ett sätt som inte är målstyrt. Det vore bättre att fokusera på koppling mellan kvaliteten på elevernas kunskaper och tryggheten i skolorna än på ramarna för hur skolorna uppnår målen, inte minst som SKLs offentliga argument för detta inte hänger ihop. Även om skolledare har lyft fram önskemål om kontorsarbetstid för lärare så är det SKLs politiska lednings uppgift om att fokusera på målen och navigera bort från detaljreglering av kontraproduktiva strukturer!” 

Nu har alltså också moderata politiker börjat kritisera sin egna. Därmed har vi sprickor både bland socialdemokraterna, som gick ut på DN Debatt förra veckan, och nu så går således även moderater ut och säger att SKL är inne på fel väg.

Något håller på att hända…

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)