Måste lärare kämpa mot Skolverket?

Som icke-lärare förundras man ibland över maktförhållandena i svenskt utbildningsväsende. Ofta hör man engagerade lärare ställa sig frågande till utbildningsforskare och pedadgogers arbete med skolan. Vad vilja de egentligen med skolan? Utgår de från den vardagliga verkliga skolan, den som lärarna verkar i och möter i sitt arbete? Eller befinner de sig i en annan ideal värld, en verkligare värld?

Efter att ha läst bland andra Gunnar Ohrlanders i lärarkretsar mycket uppskattade bok, “Den gudarna älskar“, med underrubriken “Om konsten att överleva som lärare”, så framträder en bild av en krets pedagogiska forskare som inte gillar den skola som finns i den verkliga världen utan vistas i en annan värld. Där är betyg inget bra, där är katederundervisning, alltså det möte som grundar sig i tusenåriga traditioner och möten mellan lärare och elev, inte heller bra.

Där är kort sagt allt som lärarna själva vet fungerar – om de får tillräckligt med tid och resurser – nedvärderat. Där ska det lärande barnet kastas ut med kunskapens vatten som anses gammalt.

I ett nytt blogginlägg,”Kunskapsseminarium med flum“, av läraren Johan Kant  gör sig dessa tankar påminda. Kant är en lärare som förekommer i Ohrlanders bok, han är också en lärare som är tydlig med sin syn på skolan och det är en syn står Lärarnas Riksförbund nära. En skola som bygger på kunskap och där elevens lärande är i fokus. Självklarheter kan tyckas, men ibland kan man undra. 

I flera inlägg har Johan uttryckt bekymmer och oro för hur de nya målen som Skolverket fått i uppdrag att utforma ska se ut och fungera. Ska de öka eller minska det som kallas flummet, alltså otydligheten, i skolan?
Läs gärna också ett inlägg på Johan Kants blogg från tidigare i år, “Skolverkets förslag till kursplaner – katastrof!“. Där ges en bakgrund som gör att man förstår varför lärare är oroliga.

Kommentarer (2)

 1. Jan Lenander skriver:

  Jag känner igen upplevelsen av skolverkets och skolforskningens idealiserade värld. En värld där en pedagogs härliga och spännande undervisning ska göras till norm och istället för att vara en inspiration blir den till en piska.

  Jag håller med Johan Kant i mycket men tror att man inte behöver vara riktigt så kritisk mot skolverket den här gången. Det känns också som att skolverket gjort en hel del självrannsakan och det känns som att de kan börja ta steg närmare lärarnas verklighet. Det är absolut min förhoppning.

  • Zoran skriver:

   Hej Jan!
   Det låter ju bra. Vi får hoppas att din förhoppning infrias.
   Hälsning Zoran

Lämna en kommentar

 • (will not be published)