Lärarorganisationerna positiva till förslag om ny lärarutbildning

Regeringens proposition för en ny lärarutbilning, 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning presenterades på torsdagen.

Mottagandet har varit överlag positivt från lärarorganisationerna, vilket är tydligt i mediabevakningen på exempelvis svt.se.

Lärarnas Riksförbund hör till de mest positiva, vilket inte är förvånande då regeringen i stor utsträckning lyssnat på förbundet synpunkter i remissvaret.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)