Lärarna hårt pressade

Lärare är hårt pressade idag. Det visar nu också en enkät genomförd av Lärarnas Riksförbund i Lund och som presenteras bland annat i Sydsvenskan i dag, “Jag har aldrig sett så många slitna lärare“.

Resultaten stämmer väl med förbundets centralt genomförda arbetsmiljöundersökningar.

Bland annat visar det sig att stress och sömnproblem är vanliga bland lärare och studie- och yrkesvägledare. Lärarnas Riksförbunds företrädare i Lund säger att lärarna de två senaste åren varit trötta och stressade. Några siffror ur undersökningen:

* 72 % anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter (2011 var det 68 %).

* Cirka 70 % har funderat på att sluta arbeta som lärare eller vägledare och 30% har agerat aktivt för detta.

* 81 % anser det är svårt att kombinera alla de krav som ställd i arbetet från elever, föräldrar, skolledning mm. (2011 var det 75 %).

* 86 % har haft besvär av stress (2011 var det  77 %).

* 64 % har haft sömnproblem (2011 var det 54 %).

Lärarnas Riksförbund företrädare konstaterar lakoniskt att arbetsgivarna har ett stort förbättringsarbete framför sig…

Förslagen på vad som ska göras är konkreta och övervägda. Lärarna Riksförbund i Lund ser tre vägar framåt och ger följande förslag för en bättre arbetsmiljö:

1. Låt en grupp rätta nationella prov centralt, till exempel av pensionerade lärare.

2. Utvärdera Unikum, ett lokalt omdömessystem, och nyttan av det. Ta bort omdömena från åk 6 när det ändå delas ut betyg.

3. Anställ fler lärare per elev.

Samtidigt skriver tidningen Du & Jobbet att lärarnas arbetsbörda ökar kraftigt, “Lärare har yrket där arbetsbördan ökat mest” . Mer än åtta av tio grundskollärare säger att arbetsbelastningen har ökat de senaste fem åren. Det gör lärarna till den grupp där belastningen ökat mest.

Nyligen gick Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson ut och krävde att de skrifliga omdömena i år 6-9 ska avskaffas eftersom det sätts betyg då:

“Alltfler partier och politiker börjar inse det ohållbara med lärarnas ökande administrationsbörda. Lärare måste få fokusera på undervisningsuppdraget. Det är helt avgörande om vi ska kunna vända på kunskapstappet i svensk skola”, sa Bo Jansson.

Kommentarer (1)

  1. sören holdar skriver:

    Punkt 2 som LR Lund är ur flera aspekter den mest väsentliga då den så att säga visar på flera av de faktorer som påverkar lärare och skolan negativt. Framväxten “Unikum” och motsvarande “köpe”-program för utvärdering mm beror dels på skolverkets märkliga ovilja att ens våga antyda tydlighet, dels och framförallt på skolors försök att hantera klåfingrigheten hos lokala politiker (och skolledare). Ett avskaffande av mängden lokala påfund är lätt genomfört och skulle omedelbart lätta arbetsbördan och minska stressen. Det finns rimligen ingen vinst i något hänseende att hänge sig åt påbud och regler utöver vad som stadgas i skollag och förordningar – tvärtom skulle det gynna en likvärdig skola. Så kunde skolministern avskaffa vad han själv nämnt, lagen om IUP. Den är överspelad i och med Lgr-11 och har aldrig fungerat som avsett. Skolinspektionen kunde han också behöva se över; skolan ska inspekteras av ett verk där det uttalade syftet är att enbart notera brister – skulle se ut det om vi lärare agerade så . . .

Lämna en kommentar

  • (will not be published)