Lärare vittnar om minskade årskullar i gymnasiet

Lärare ser allvarliga konsekvenser för skolan när elevkullarna minskar i gymnasiet. Faran finns att skolhuvudmännen väljer att minska på lärarna och då binda ris på egen rygg inför kommande utmaningar.

I en nyhetsartikel berättar gymnasielärare, där tre av fyra är ombud för Lärarnas Riksförbund, om situationen.

De senaste sex åren har gymnasiekullarna har krympt med en femtedel. Att då ta till uppsägningar och varsel är en dålig och kortsiktig lösning, enligt lärarnas fack.

Vi läser:

“Till terminsstarten efter sommaren är de nya gymnasieeleverna färre än de varit på 13 års tid. Runt om i landet försöker kommuner och privatskolor att anpassa sig till läget. Gymnasielärare sägs upp eller flyttar till grundskolan och friskolor går i konkurs, som JB Education i början av sommaren.”

Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarna Riksförbund säger till reportern:

“De minskade årskullarna är något vi ser över hela landet. Vi ser också att friskolorna går i konkurs därför att de inte kan fylla sina klasser.”

I Kalmar län  berättar Ann-Katrin Wijk, fackligt ombud på Lärarnas riksförbund i Kalmar, att man väntar på antagningssiffrorna för att se hur det blir, men att det kan bli så att lärare som sades upp i våras behövs igen och återanställs. Ändå ser man att i sökantalet att elevkullarna kommer att fortsätta att minska.

I Hallands län har mellan 50 och 60 fast anställda gymnasielärare sagts upp i år på grund av vikande elevunderlag, berättar Jakob Widström, ombudsman för Lärarnas Riksförbund.

Samtidigt väntar stora pensionsavgångar väntar. Fram till år 2020 når 15000 gymnasielärare pensionsålder och enligt Sveriges Kommuner och Landsting behöver skolorna därför rekrytera 10000 gymnasielärare.

Få ihop den ekvationen den som kan.  Kanske borde snålheten och ängsligheten inte bedra visheten denna gång?

Lämna en kommentar

  • (will not be published)