Lågt i tak med skolmakthavare som inte värdesätter kunskap

Visselblåsare är livsviktiga för en fungerande demokrati. Ibland kan man undra hur det står till med den lokala demokratin och medborgarinflytandet. I en stort uppslagen debattartikel i DN Kultur, “Jag, en visselblåsare” säger skolstrategen Per Kornhall ifrån och ryter till om tystnadskulturen.

Kornhall är förutom lärare också en välkänd och kunnig skoldebattör och sitter bland annat i en kommitté inom Kungliga Vetenskapsakademien som arbetar med skola.  Därtill är han medlem i Lärarna Riksförbund.

I artikeln berättas om hur han har bemötts efter att ett bland lärare och skolfolk mycket uppskattat arbete började bli jobbigt för ansvariga makthavare och politiker i Upplands Väsby. För övrigt en kommun där en och samma kommundirektör styrt i ett par årtionden. En säker signal om att något inte står riktigt rätt till.  Som väntat är förtroende lågt från lärarna gentemot kommunledningen.

Just nu i dagarna lämnas namnlistor efter upprop för att kommunens skolstrateg ska få fortsätta sitt arbete för att räta upp skolan. Cirka 200 namnunderskrifter från lärarna i kommunen har samlats in. Dessa lämnas över till Per Kornhalls chef och till kommunledningen. Det lär i princip vara alla lärare i kommunen som nu säger ifrån. De tycker att Kornhall bidragit till en positiv förändring i kommunens skolverksamhet.

Samma dag som Kornhall publicerar sig i DN läser vi att “Visselblåsare ska få stärkt skydd”. Där berättas att en utredning föreslår att lagen bör ändras så att så kallade visselblåsare ska kunna få skadestånd om de drabbas av repressalier av sin arbetsgivare på grund av att de slår larm. Det kanske hade behövts i Upplands Väsby?

Kommentarer (2)

 1. Bernt-Åke Bärling skriver:

  Har själv varit utsatt när jag påtalat missförhållanden på en tidigare arbetsplats. Tyvärr kom jag ingen vart och valde att byta jobb, även om missförhålandena fortsätter också idag tre år senare. Prestige är drivkraft för många, men lyckligtvis inte för alla.

 2. Jan Lenander skriver:

  Offentlig verksamhet har ett enormt behov av demokratisk insyn. Kommunerna får inte bli lockade av företags höga lojalitetskrav och höga krav på tystnad, kommunerna ska inte härma Apple på den punkten i alla fall.

  Läraryrket är ett yrke med hög nivå av kreativitet. Skolans verksamhet är i väldigt stor utsträckning något som styrs via lagar och regler. Det är ett yrke där autonomi både är direkt viktigt för inre motivation och där dessutom skolans syfte får ett högre värde genom att medarbetar kan kritisera öppet. Dubbla skäl för att tillåta medarbetare hög frihet.

  Det är mycket troligt att de rent repressiva åtgärder som förekommit i vissa kommuner är en viktig del i det som skapat skolans problem.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)