Vanvård av skolan

I en artikel i Sydsvenskan i veckan uppmärksammas återigen problemen på Tolvåkersskolan i Kävlinge. I ”Fackritik: Lärarna skräms till tystnad” läser vi att fyra lärare på Tolvåkersskolan fått gå efter att ha hamnat i konflikt med skolledningen.

“Efter det har ingen vågat öppna munnen”, skriver tidningen.

”Detta ledde till att andra lärare inte längre vågade kritisera skolledningen”, säger Eva Kåhrström, regionombud på Lärarnas Riksförbund, till tidningen.

”Människorna där är jätterädda. Det har länge varit väldigt lågt i tak, säger Eva Kåhrström.

Lärarna säger att de har tystats och inte vågar uttala sig och yttra sig – vilket inte är så underligt med tanke på att det varit en sådan extrem omsättning av lärare och på att flera lärare sparkats utan skäl, vilket kostat skolan mycket pengar – som kunde använts bättre.

”Man är rädd för att kritisera, för man är rädd för att bli av med jobbet. Och de har ju sett att folk faktiskt har blivit av med jobbet”, säger en lärare.

Läsare av bloggen har tidigare kunnat läsa om Tolvåkerskolan där situationen är så allvarlig att föräldrarna krävt tvångsförvaltning och att skolan tas över av staten. Läs inlägget här.

För något år sedan presenterade Lärarnas Riksförbund en mycket intressant rapport, ”Tystade lärare”, som visar oroande siffror på hur lärare påverkas av en repressiv kultur från arbetsgivarhåll. Resultatet av enkäten visar att en majoritet av de svarande lärarna, nästan 70 procent av de friskoleanställda och 53 procent av de kommunala lärarna, inte skulle våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare/skola.

Den kommunala vanvården av skolan betyder alltså både att eleverna får mindre kunskaper och att en yrkeskår tystas.

Att lärare pressas när det gäller sin grundlagsskyddade yttrandefrihet uppmärksammades nyligen i Skolvärlden. Läs “Svenska lärare skräms till tystnad“.

Kommentarer (5)

 1. Glenn Wahle skriver:

  Stackars, stackars elever, lärare och rektorer på denna skola i Kävlinge. Ansvaret för att man inte gjort något åt grundproblematiken (vilken den nu kan vara?) vilar tungt på arbetsgivaren. Man får ett intryck av att huvudet körs ner i sanden och att prestige får gå före kreativa och demokratiskt förankrade lösningar. Utvecklings- och konfliktlösningskonsulter utifrån verkar behövas. Vad jag kan förstå så får lärare som uttrycker åsikter sluta och rektorer mäktar inte med utan slutar de också. I artikeln saknas info om vad det egentliga problemet är! Snacka om en negativ spiral!

 2. frekar06 skriver:

  Det är så uppenbart att vi behöver en mer demokratisk skola som kännetecknas av grundläggande respekt för medborgerliga fri- och rättigheter. Dessa fri och rättigheter får inte kränkas. De mänskliga rättigheterna, såsom till exempel yttrandefrihet är universella rättigheter och gäller för alla. Ett annat exempel på samma fenomen är en lärare på Skolstaden i Helsingborg som tvingades på en mycket sämre tjänst för att denne gett stöd åt sin kollega och vågat använda sin yttrandefrihet. Skolstaden själva hävdar att det är högt i tak i diskussionerna, men hur högt i tak är det egentligen när sådant här får äga rum?

  Jag är allvarligt oroad över utvecklingen mot en mer repressiv skola där integriteten kränks genom kameraövervakning och slumpvisa drogtester, där man i drogpolicys upphäver elevers rätt att bli betraktade som oskyldiga till motsatsen har bevisats och där man från arbetsgivare ger sig på en grundläggande rättighet som yttrandefriheten. Nu senast är det Burka/Niqab förbudet i skolan som diskuterats och som jag menar är en kränkning av Religionsfriheten. Vi måste till varje pris försvara demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna. I samma stund som vi avviker från detta så har vi skapat oss mycket stora problem i skolan och i samhället. Frekar06

 3. Jan Lenander skriver:

  Det är bra att ni tar upp det här, jag har ju till en av bloggarna, som uttrycker mig ganska tydligt om det jag anser vara fel i skolan. Jag skräder inte orden i min syn på SKL och inte heller på de som försöker maskera problem och finns inom skolan.

  Relativt skyddad är jag av att vara på en bra skola men det känns som att det är många som kan behöva ha rättigheten att uttrycka sig. Det kan förstås nå mig om andra fegar ur. Ilskan mot SKL mfl. är nu väldigt nära stormvarning och vi börjar bli många som kan trampa dessa maktens män på tårna. Fackföreningen kan ha en hel del utmaningar framför sig. SKL kommer inte att spela rent spel, hela tiden.

 4. Mecka skriver:

  Det finns en viktig skillnad mellan slöja och burka/niqab. Burka/niqab inskränker ANDRAS rättighet att kunna se vem man pratar med och är en snarare en form av religionsmissbruk.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)