“It’s your brain that counts”

Nu i skolstartstider vill vi gärna tipsa om en intressant artikel i tidskriften The Economist, “Only a few countries are teaching children how to think“.

Här tas – återigen – de länder upp som lyckas med skolan. Denna gång Polen, Finland och Sydkorea. Länder där eleverna får bra resultat och där skolan tycks klara sitt centrala kunskapsuppdrag. 

Det är en tänkvärd artikel som har formuleringar som får läsaren att tänka till. Som exempelvis detta citat från ett samtal med en finsk lärare i en klass med många elever med olika bakgrund och från olika länder:

“‘I don’t want to think about their backgrounds too much,’ says their teacher, wary of letting sympathy cloud his judgment of his students’ work. ‘It’s your brain that counts’.” 

Ja, kanske borde fler bara se till hjärnan, eller rättare sagt – och nog det som läraren avsåg – se till elevens förmågor och inte förutsätta att vissa elever är förutbestämda och märkta på grund av sin bakgrund  och sin historia. Skolans uppgift är att kunna frigöra alla elevers inneboende potential. Men då behöver skolan och lärarna ett tydligt och starkt stöd från hela det övriga samhället. Inte minst från arbetsgivarna, som ska investera i löner och arbetsförhållanden som lockar folk till yrket – och får dem att vara kvar.

Kommentarer (1)

  1. Jan Lenander skriver:

    Vi måste hjälpa elever som haft en svår uppväxt att se sina möjligheter istället för att fastna i det som varit jobbigt.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)