Istället för kortat sommarlov borde tioårig grundskola införas

Inför midsommarhelgen lanserade en arbetsgrupp hos Moderaterna förslag som man hoppades blir M-politik efter partiets stämma i höst.

Man föreslår att skolelevers sommarlov föreslås bli kortare, undervisningstimmarna bli fler och att tre skolterminer införs.

Dessa snabbt utslängda förslag fick dock inget stöd från lärarfacken.

”Vi stödjer inte förslaget om kortat sommarlov. Det krävs mer än så för att lösa de problem som svensk skola har. Jag välkomnar dock en förutsättningslös debatt där allt kan diskuteras”, sa Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund till Aftonbladet.

Bo Jansson och Lärarnas Riksförbund tycker man kan fråga sig varför just tre och inte fyra terminer föreslås, om det nu ska göras om? Fyra terminer vore kanske mer genomtänkt och i ett sammanhang?

”Många inser att det behövs mer tid för skola – men då borde vi börja med att göra förskoleklassen till det första året i en tioårig grundskola. Alla europeiska jämförelser visar att barn klarar det”, säger Bo Jansson.

Och i dag skriver Expressen också skarpt om det moderata förslaget, “Varning för Moderaternas skolpolitik”.

”Moderaternas förslag om fler undervisningstimmar, längre skolår och tre terminer är bra. I teorin. Men i verkligheten är det uselt. För det bortser från verkligheten.”

Tidningen pekar på lärarbristen:

 ”Det saknas lärare i allmänhet och i synnerhet sådana som har behörighet i de ämnen de undervisar i.”

Moderaternas visioner beskrivs som helt verklighetsfrånvända. Expressens efterlyser mindre utopism och mer praktiskt handlag: Att söka efter legitimerade lärare som arbetar utanför skolvärlden. Att få pensionärer som kan tänka sig att fortsätta kanske på deltid. Att låta lämpliga personer snabbutbilda sig till lärare. Sedan ställer man krav på lärarhögskolorna. De måste bland annat bli färre, för att höja kvaliteten.

”I dag ges lärarutbildning vid 28 högskolor. Det är alldeles för många. Än värre är att man kan läsa till för-, låg- och mellanstadielärare på distans. Den möjligheten bör tas bort. Också lärarstudenter lär sig bäst genom att få ordentligt med undervisningstid och möjlighet att diskutera grundligt med kursare.”

Och så slutklämmen:

”När detta väl är gjort – då kan det vara läge att tala om tre terminer. Men politiker som vill vinna förtroende måste visa att de ser och gör något åt de problem som får lärare att fly och föräldrar att förtvivla.”

 

 

Kommentarer (2)

 1. Eddy Arthursson skriver:

  Antalet terminer är väl den största ickefrågan. Man kan väl anse att vi redan befinner oss i ett femterminerssystem. Skulle då tre vara bättre?

  En skolprsflrlängning ör inte heller önskvärd. Däremot måste den tid som finns används mer effektivt på alla plan,

  En tioårig grundskolan blir bara ett sätt att trolla bort 100.000 ungdomar från arbetslöshetsstatistiken,

  • Zoran Alagic skriver:

   Tack för din kommentar. Men tioårig grundskola ska ju börja med att ta in sexåringarna i den “riktiga” skolan och förlänger därmed inte skolgången i andra änden, så att tonåringarna får gå ett extra år.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)