Hur ska lärarnas löner höjas?

Det förs en debatt om lärarnas löner på debattsajten Newsmill. Hur ska de kunna höjas? Genom att byta huvudman eller genom att utbilda färre lärare? Eller genom en kombination av dessa åtgärder?

Lärarstudenternas, LR Studs, ordförande Freddy Grip, skriver om det hårt kritiserade läraravtalet som han ändå röstade ja till. I debattinlägget förklarar han varför han röstade ja och han menar att medlarna underkände helt SKL som arbetsgivare och förhandlingspart. Han vill också se ett förändrat huvudmannskap där staten tar över från kommunerna.

“Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening sa ja till medlarnas hemställan. Vi gjorde det trots att avtalet har brister och inte är tillräckligt för att höja söktrycket till lärarutbildningen. Vi gjorde det för att alternativet var än hemskare. Vi gjorde det trots att det var ett svårt beslut att ta.”

Han avslutar med att understryka att lärarna behöver en annan arbetesgivare på sikt:

“Lärarna är i behov av en stor uppvärdering både vad gäller lön och villkor. 10 000 mer är fortfarande ett krav, en ordentlig översyn och regleringen av lärares arbetstid är fortfarande en nödvändighet. Ska vi få till det så måste vi byta arbetsgivare.

Det är inte nu läge att kräva avgång för fackföreningarnas ledning. Det är nu dags att kräva ett förändrat huvudmannaskap och förstatliga den kommunala skolan.”

På samma debattsajt skriver också läraren Johan Blomberg om att med färre blatser på lärarutbildningarna kan man få upp lärarlönerna. Han skriver  bland annat:

“Lärarnas avtalsrörelse har varit en kamp mellan en högljudd fackpart och en osynlig motpart. Tyvärr har facken kämpat förgäves, de har inte insett att avtalsrörelser inte avgörs av ädla tankar och logiska resonemang, utan av den kraft parterna har att skada motpartens intressen. I det här fallet handlar det om kommunernas ekonomi och deras möjligheter att fullgöra sitt uppdrag från staten att erbjuda utbildning till landets ungdomar.”

Slutligen vill vi tipsa om ett utmärk blogginlägg som läsarna förhoppningsvis redan hittat till, nämligen Fakta och fördom på Magnus Blixts blogg Välkommen till verkligheten. I blogginlägget som särskilt lyfter aretstidsfrågan understryks att lärare måste bli aktivare för att hävda sina rättigheter gentemot arbetsgivarna. DFet möjliggör också att  facket kan komma till hjälp.

Och Blixt avslutar sitt inlägg med att beskriva hur han hoppas att man ska kuna gå fvidare efter det läraravtal som nu slutits :

“Jag hoppas verkligen vi alla använder kraften i vår frustration på ett konstruktivt sätt – i det lilla och i det stora! Ser framför mig hur bara en del av den strejkvilja som finns omsätts i att man faktiskt säger ifrån och på allvar prioriterar bort de uppgifter vilka man som professionella lärare bedömer ger mindre chanser till kunskapstillväxt än andra uppgifter.”

 

Kommentarer (3)

  1. carl magnus halén skriver:

    Det är ändå märkligt att det skall vara så svårt att komma till skott att äntligen rätta till den nuvarande usla lön som lärarna fått betala för genom att inte följa med i den verkliga löneutvecklingen Det finns pengar till detta det är bara en fråga om prioritera rätt. Våra politiker måste ta det ansvaret och inte göra det misstaget att vi står utan utbildade lärare om några år. 40-talisterna står för dörren till en pension vilket gör att tusentals lärartjänster skall tillsättas. Vad gör skolvärlden då när det inte finns inntresserade lärarkandidater att tillgå? Skall vi fortsätta att anställa outbildade lärare så att lönerna kan hållas nere. Nä….ta bort kommunaliseringen och återför skolan till staten så man får ta beslut på regeringsnivå med en garanterad löneutveckling på 3 år med målet 12000 kr/mån eftersom det blir ett förlorat penningvärde som åren går och man inte kommer till skott. Hela sverige är förloraren av det som sker.

  2. Jan Lenander skriver:

    Ja, det är dags att börja avslöja de som påstår att de undervisar i fysik fastän de inte har fysiklärare, kemi utan kemilärare osv. De ljuger och de ska obönhörligt demaskeras.

  3. Peter Berg skriver:

    Lite löjeväckande är ditt och LRs ständiga tjat om att staten är en sådan bra arbetsgivare. Jag rekommenderar dig att titt på vad en universitetsadjunkt har i lön. Betänk då att de till skillnad från kommunalanställda lärare har semetertjänster.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)