Hur får man SKL att lyssna?

I det förra blogginlägget ställdes frågan vad som krävs för att få SKL:s ledning att lysssna? Tänk om lärare och andra enaggerade i skolan mejlar och frågar varför SKL vägrar att lyssna på så många kloka röster.

Som mediekonsument slås man av samsynen bland oberoende bedömare och opinionsbildare som inte förstår SKL:s hårda linje mot just lärarna i årets avtalsrörelse. Bloggen funderar på om inte något kan göras för att SKL:s ledning ska lyssna. Kanske råkar de viktiga personerna inte läsa rätt tidningar? Kanske har de missat kritiken mot SKL:s linje?

Tänk om några enskilda kunde mejla till de styrelse och delegation och uppmärksamma dem på länkarna till dessa kloka ledartexter och be att få personliga svar från de förtroendevalda och om varför de hitills inte lyssnat vare sig på lärare eller på kunniga kloka opinionsbildare.

Här finns alla i SKL:s styrelse. Och här finns alla i Förhandlingsdelagationen som nu förhandlar med lärarna.  Vi listar dem nedan också:

I SKL:s styrelse sitter följande:

Ordförande:
Anders Knape (M),
ledamot kommunfullmäktige
Karlstads kommun
anders.knape@skl.se
08-452 7801
1:e vice ordförande:
Carola Gunnarsson (C), kommunstyrelsens ordförande
Sala kommun
2:e vice ordförande:
Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande
Malmö stad
3:e vice ordförande:
Lennart Gabrielsson (FP), kommunalråd
Sollentuna kommun
Henrik Ripa (M),
kommunstyrelsens ordförande
Lerums kommun
Jerker Swanstein (M),
regionstyrelsens ordförande
Region Skåne
Adjungerad ledamot
Catharina Elmsäter-Svärd (M)
landstingsstyrelsens ordförande
Stockholms läns landsting
Adjungerad ledamot
Anders Ågren (M)
kommunalråd
Umeå kommun
Erik Langby (M),
kommunstyrelsens ordförande
Nacka kommun
Elisabeth Unell (M),
kommunstyrelsens ordförande
Västerås stad
Adjungerad ledamot
Roland Åkesson (C)
kommunstyrelens ordförande
Mönstrås kommun
Adjungerad
Monica Selin (KD)
Regionråd
Västra Götalandsregionen
Lena Micko (S),
kommunalråd
Linköpings kommun
Marie Sällström (S),
landstingsråd
Landstinget Blekinge
Carin Jämtin (S),
borgarråd
Stockholms stad
Peter Roslund (S),
kommunstyrelsens ordförande
Piteå kommun
Roland Andersson (S),
regionstyrelsens ordförande
Västra Götalandsregionen
Göran Johansson (S),
kommunstyrelsens ordförande
Göteborgs stad
Heléne Fritzon (S),
kommunalråd
Kristianstads kommun
Emil Broberg (V),
kommunstyrelseledamot
Linköpings kommun
Ann-Catrin Lofvars (MP),
landstingsråd
Landstinget Dalarna
 

Och i SKL:s Förhandlinsgdelegation sitter följande:

Ingela Gardner Sundström (M), Österåker, ordf
Heléne Fritzon (S), Kristianstad, förste v ordf,
Eskil Johansson (C), Landstinget i Värmland, andre v ordf,
Carina Liljesand (KD), Göteborg,
Gun-Marie Stenström (M), Landstinget Halland,
Håkan Lindh (FP), Skellefteå,
Lena Näslund (S), Landstinget Västernorrland,
Lars Dahlberg (S) Stockholms läns landsting,
Ann-Margret Knapp (S), Landstinget Gävleborg,
Berit Assarsson (M), Tyresö,
Bert Öhlund (S), Skellefteå,
Catarina Deremar (C), Tierp.

Kommentarer (0)

 1. zoran skriver:

  Vi får väl vänta en tid. Sedan kanske det är dags att berätta för omvärld och media att SKL inte vill svara på lärarnas frågor. Vilket ju vore tråkigt för dem…

 2. Glenn Wahle skriver:

  Har nu mailat till SKL´s styrelse – se nedan. Bifogade även det brev ma kan läsa om man klickar på mitt namn ovan.

  Hej!

  Det är just nu intensiva förhandlingar mellan SKL och de båda lärarfacken. Tyvärr har det verkat som om det blivit ganska låsta positioner och hur det är just nu äger jag ingen kunskap om. En sak som starkt bidragit till dessa låsningar är, som jag ser det, att skolchefer, politiker och inte minst SKL försöker skapa ett medialt tryck på sveriges lärare genom att gå ut i media med div. påståenden och visioner. Påstående som gränsar till lögn och visioner som inte alls har förankrats i verkligheten eller hos oss lärare. Detta är och har varit oerhört skadligt för den svenska skolan. Detta är min och väldigt många andras bild av skeendet!

  Det kan inte heller ha undgått er att väldigt många anser att ni både gör och har fel. Och då menar jag inte bara vi lärare!

  I det brev jag bifogar ger jag er en bild (eller flera) som ni borde uppskatta som information. Det finns en rad frågor som ni borde fundera över och analysera. Ni kanske delvis har gjort det redan men er analys lider i så fall av en skrämmande brist på verklighetsförankring, som jag ser det. Jag har full respekt för att det på höga poster inte är alldeles lätt att veta hur verksamheter fungerar i vardagen. Ett sätt att ta reda på det är då att ta del av erfarenheter från de som har sådana.

  Därför ber jag er att ni, för skolans, elevernas och samhällets bästa, läser mitt brev och funderar på det jag lyfter fram. Jag hoppas att rätt kan gå före all prestige som ev. kan finnas i frågan.

  Brevet skickades ursprungligen 27/3 till Ingela Gardner Sundstrom samt förhandlingsdelegationen på SKL. Jag har dock inte nåtts av någon respons ännu. Jag vet ju inte om jag kan kräva en sådan respons men SKL är väl ändå en del av det offentliga och som medborgare i landet kunde man kanske vänta sig ett svar. Hoppas att det kan gå bättre genom att kontakta er i styrelsen.

  Svar på frågor är ju alltid bra men framför allt är det praktisk handling som krävs. Och givetvis är det min övertyglese att dessa handlingar måste vara annorlunda än för närvarande från er sida om det ska gå bra för den svenska skolan. Denna önskan har vi gemensamt!

  Med vänliga häslningar
  Glenn Wahle
  Lärare på Bosgårdsskolan i Tvååker, Varbergs kommun

  PS
  Jag kunde inte finna e-postadress till följande styrelsemedlemmar men ni kanske kan vidarebefordra till dem:
  Lena Micko, Marie Sällström, Carin Jämtin, Göran Johansson. Detsamma kan gälla dem som ev. har annan e-post än den jag fann på nätet.
  Tack!

 3. WP Themes skriver:

  Genial post and this post helped me alot in my college assignement. Gratefulness you for your information.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)