Grundskoleboken ute i debatten

Idag presenterades boken “Grundsskolan 50 år – från folkskola till folkets skola”. Innehåller i den  debatteras och uppmärksammas på många håll. Låt oss här bara titta på de debattartiklar som utgår från boken.

I Dagens Nyheter kunde vi redan i söndags läsa Per Thullbergs debattartikel,”Det är dags att förstatliga den svenska grundskolan“, som vi skrivit om på flera håll i bloggen. Den bygger på hans kapitel i boken och det är hans slutsats efter att som GD för Skolverket noga följt skolans resultatförsämringar under hela 00-talet.

I Svenska Dagbladet i dag läser vi Metta Fjelkners debattartikel , “Lagstifta om mindre skolklasser“, som renodlar ett av budskapen i hennes kapitel i boken.

I Göteborgs-Posten läser vi Gustav Fridolins debattartikel, “Den krokiga bildningsresan“, där han förordar stora satsningar på skolan som ska bygga på lust till kunskap och vara mer öppen och med möjlighet till omval och nya  inriktningar.

I Aftonbladet läser vi Lotta Edholms debattartikel, “Gör förskolan obligatorisk“, som menar att  för att bättra på skolelevernas kunskaper borde förskoleklassen bli det första året i den obligatoriska grundskolan. Likaså borde det sista året i förskolan göras obligatoriskt. Dessutom menar Edholm att föräldrarnas attityd borde förändras. Skolan och utbildningen måste värdesättas högre och sättas före fritidsaktiviteter och semestrar under skolterminerna.

I Upsala Nya Tidning, UNT, läser vi Lena Hjelm-Walléns debattartikel, “Lärarens förlorade status“, där hon bland annat menar att den ständiga kritiken av skolan sänker lärarnas status. Vilket bland annat  leder till att för få söker sig till lärarutbildningar.

Och i Dagens Samhälle läser vi idag Bo Sundblads debattartikel, “1980 års läroplan sänkte den svenska skolan“, där han menar att  det är en etablerad vanföreställning att dagens skolproblem har sin orsak i kommunaliseringen av skolan. Den verkliga boven i dramat är i själva verket en rad läroplaner och ett flertal skolmyndigheter.

 

Kommentarer (1)

 1. frekar06 skriver:

  Zoran,

  En inkluderande skola för alla är en av mina hjärtefrågor. Men vägen till en inkluderande skola för alla är inte enkel och det är många svåra hinder på vägen dit. Jag är överens med Fjelkner om vikten av att undervisningen anpassas till den enskilde elevens förutsättningar och behov.

  Om man tittar i ett klassrum så tror jag att man oftast finner de som har särskilda behov och behöver extra stöd, de som kan följa med i den undervisning och i den takt som vi håller idag redan i våra klassrum och de högpresterade eleverna som behöver utmaningar och som kan arbeta snabbare. Konsekvensen av detta är, precis som Fjelkner är inne på, i sin debatt artikel, är att elever i behov av särskilt stöd inte får den hjälp de behöver och de elever som presterar väldigt bra blir inte utmanade. För att lösa de här problemen så kommer jag använda en metod som heter The flipped classroom.

  Denna metod innebär i korthet att man via modern teknik ser till att eleverna får innehållet levererat hemma via exempelvis film eller ljud föreläsningar (Podcast) innan de kommer till skolan och sedan får de applicera innehållet när det kommer till skolan. Eleverna kan då se eller lyssna på inspelningarna hur många gånger de vill. De kan spola tillbaka och se om de avsnitt de eventuellt har svårt med osv. och de lärare över världen som använder detta talar om att de för första gången kan möta alla elever där de befinner sig. Detta är fortfarande relativt nytt och jag ser fram emot att ta del av erfarenheter kring detta från de som nu använder det och kommer testa själv när jag kommer ut i skolan.

  Därför är det relativt tunt med forskning kring detta än så länge. Däremot finns det en del elevexempel som pekar på att det finns en stor kraft i filmade genomgångar av innehållet. Till exempel hörde jag nyligen talas om en elev i USA med Autism som hade svåra problem med matematiken, men när han via Khan Academy (som har ca 3 000 föreläsningar idag) fick det förklarat för sig och kunde ta det i sitt tempo så förstod han matematiken. Jag tror & hoppas på att The flipped classroom är ett steg mot en skola för alla. /Fredrik

Lämna en kommentar

 • (will not be published)