Fortsatt kritik mot hanteringen av lärarlegitimationerna

På onsdagskvällen sändes ännu ett reportage i SVT:s samhällsprogram Uppdrag Granskning om hanteringen av lärarlegitimationerna. Framförallt är det Skolverkets val att låta ett bemanningsföretag handlägga legitimationansansökningarna, som kritiseras. Många brister  har framkommit i hur arbetet genomförs.

I samband med detta blev det också känt att KU granskar lärarlegitimationerna och att man beslutat sig för att göra en bredare granskning av såväl hantering som informationen kring lärarlegitimationen. Två olika anmälningar slås samman till en större granskning. Både Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och utbildningsminister Jan Björklund (FP) är kallade till utfrågningar under april.

JO beslöt nyligen att inte rikta någon kritik mot samarbetet, men KU:s ordförande Peter Erikssonsäger till SVT att det ändå finns frågetecken att räta ut.

”Kan man lägga ut myndighetsfrågor på det sätt Skolverket gjort? Det är inte självklart.”

I Uppdrag Granskning berättades om flera nya uppgifter kring Skolverkets samarbete med bemanningsföretaget Proffice, som registrerar och handlägger lärarlegitimationsansökningar i egna lokaler i Solna.

Ordföranden för Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, reagerar kraftigt på uppgifterna om att Proffice-personal haft en topplista med “lustiga” uppgifter från lärares ansökningar.

”Om det är så blir jag djupt upprörd. Det är respektlöst att hantera lärarna så”, säger Metta Fjelkner till SVT Rapport, och hon fortsätter:

”Det behövs en tydlig styrning från Skolverket så det inte kommer fram mer sånt som nu presenterats i Uppdrag granskning.”

Läs mer om reportaget i Uppdrag Granskning här,

Se gärna inslaget i Uppdrag Granskning här. Scrolla fram nästan 27 minuter in i programmet.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)