Föräldrars engagemang ska riktas rätt

Blir föräldrar ett arbetsmiljöproblem när de inte respekterar lärarnas profession? Trots att skolan vill se mer engagerade föräldrar, så händer det att engagemanget riktas fel.

”Föräldrarna håller på att bli ett stort arbetsmiljöproblem”, sa rentav Gunnar Hermansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Uddevalla till tidningen Bohuslänningen i veckan.

Gunnar Hermansson menade att problemet har börjat uppmärksammas och att det krävs tydlighet och stöttning från skolledningen. Att man låter lärarna sköta sitt yrke. Han påpekar dock att föräldrapåtryckningar inte är det enda problemet, utan att de ökande sjukskrivningar man ser nu hänger ihop med ökad arbetsbelastning, inte minst dokumentation.

Och forskarna bekräftar bilden av att alltmer stressade lärare pressas av föräldrar som inte respekterar yrkesgränserna.

”Fenomenet med starka föräldragrupper är inte okänt. Problemet är att lärarnas status har minskat”, säger Jesper Boesen, föreståndare för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning på Göteborgs Universitet, till tidningen.

Även Arbetsmiljöverket ser ett ökat tryck från föräldrar.

I samband med detta kan det vara på sin plats att påminna om en lärares berättelse som beskriver detta problem i skolan som det kanske talas för lite om.

”Om barnen ska lyckas i skolan måste det råda ett gott samarbete mellan föräldrar och skola”, skrev signaturen MagisternBohusläningens debattsida  för några veckor sedan. Texten blev mycket delad på sociala medier och i den beskrivs hur föräldrar oreflekterat tar ställning för sina barn och ifrågasätter läraren. Att föräldrarna inte litar på lärarnas profession och att lärarna inte längre har befogenheter att hålla ordning i klassrummet.

En del av denna problematik har Lärarnas Riksförbund lyft fram i undersökningen ”Så påverkar föräldrarna undervisningen”. Där konstateras att föräldrar försöker påverka lärarna i alltför stor utsträckning och det gynnar inte eleverna eller skolans undervisning. Förbundet tycker bland annat att Skolinspektionen bör ha bättre koll på skolor med stor otillbörlig påverkan på lärarna, både från ledning, föräldrar och övriga.

”De engagerade föräldrarna agerar med sina barns bästa för ögonen inom ramen för ett givet system. Felet finns i ett system med kommuner som inte avsätter tillräckliga resurser för att kunna möta skollagens krav. Därför måste systemet förändras och ett nytt huvudmannaskap inrättas”, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Kommentarer (2)

 1. Ariane skriver:

  Håller helt med då detta är anledningen till att jag sa upp mig från min förra skola, då ledningen inte fungerade som stöttning för lärarna och flera lärare mådde urdåligt av detta. Sen jag sa upp mig ht 2015 har även 9 andra lärare sagt upp sig från samma skola…jag skojar inte det är ett allvarligt problem när ledningen lyssnar mer på föräldrarna än på lärarna och dömer lärare efter hörsägen och skvaller.

 2. Lili skriver:

  Det värsta är ändå när lärare måste sluta för att skolledare vägrar ställa upp i kritiska och våldsamma situationer.
  Eller att lärare får höra att klagomål inkommit men vägrar säga varifrån, från vem, vad det gäller, hur vill hen att man ska gå vidare,vilken plan ska upprättas. Det absolut värsta i det hela är att man får till svar att man måste ändra på sin personlighet.

  Jag är lyckligt lottad med föräldrar som både ställer krav, kommer och föreläser för klassen, undrar hur de kan hjälpa till, vågar berömma och ställa frågor men även testa olika tillvägagångssätt när det är tufft!

Lämna en kommentar

 • (will not be published)