Föräldrar som stjälper mer än hjälper

I Gomorron Sverige i dag togs en omdiskuterad fråga upp till diskussion. Det handlade om en del föräldrars engagemang som kanske stjälper snarare än hjälper skolan.

Läraren Helena von Schantz (även ordförande för Språklärarnas Riksförbund) menar att en del föräldrar lägger sig i skolans arbete för mycket – eller i alla fall på fel sätt. Hon menar att föräldraengagemanget alltför ofta leds fel, och att maktbalansen har rubbats från skolan till föräldrarna.

Bäst vore att maktbalansen är jämnare, att föräldrar och lärare samverkar. Det är något som försvåras av att föräldrar idag är kunder i skolan. Och kunden ska ju alltid ha rätt…

Läs Helena von Schantz uppmärksammad artikel på SVT Opinion, ”Föräldrarna stressar lärarna”, där utvecklar hon sina tankar mer. Den artikeln var i sin tur en reaktion på en rapport från Arbetsmiljöverket som bland annat lyfts fram i Dagens Nyheter.

Granskningen visade exempelvis att föräldrars sms och telefonsamtal blivit en tung stressfaktor för lärarna i Stockholms skolor. Arbetsmiljöverket konstaterade också att det görs för lite från arbetsgivarna för att motverka stress och hög arbetsbelastning.

Helena von Schantz samtalade om detta med Tommy Lindström, ordförande Föräldraalliansen. Lindström menade att skolan behöver strategier för att hantera föräldrarna, något han inte tycker finns i dag.

Se hela debatten cirka 28 minuter in i programmet (kl 6.53 på morgonen).

Kommentarer (4)

 1. Helena von Schantz skriver:

  Tack för länkningar och sammanfattning, Zoran. Kundtänket är förödande. Jag är också skeptisk till den statliga styrningen av föräldrasamverkan. Det står i förordningen att bidrag ska lämnas till föreningar som arbetar för att öka föräldrainflytandet. Det borde stå att bidrag ska lämnas till rikstäckande föräldraföreningar som arbetar för att förbättra kontakten mellan hem och skola och som arbetar för likvärdighet och god måluppfyllelse. Föräldraalliansen är nästan helt Stockholms-baserad, agerar som en lobbygrupp för föräldrar och får mer än en halv miljon om året i statsbidrag.

 2. Tommy Lindström skriver:

  Nu får jag uppfattningen att Helena menar att vi i föräldraalliansen går någon annas ärenden än föräldrarnas? Vad har du på agendan Helena? Konfrontation eller samverkan? Vi använder våra medel till att försöka få till en sund och proaktiv samverkan mellan vårdnadshavare och skolan. vem gagnar det att skapa konflikter mellan lärare och vårdnadshavare? Tror ni att måluppfyllesen blir bättre med polarisering. Vi har aldrig kritiserat lärare. Vi delar samma mål som ni..
  men nu blir jag osäker på vilka mål ni har… konfrontation, isolering, statusjakt eller en illa klädsam offermentalitet som lägger sig på som en våt filt över konstruktiva samtal och vilja att lösa de problem som vi tillsammans upplever.

 3. Michael skriver:

  Jag tycker att du tänker helt bakvänt, barnen är i första hand föräldrarnas ansvar, inte skolans. Barn tillhör inte staten, deras främsta föräldrar är ite staten.
  Såvida man inte tycker det, så är det ganska självklart att maktbalansen ska ligga hos föräldrarna, inte skolan.

 4. Erika skriver:

  Om lärarna blir stressade så är det lärarnas och skolans problem inte föräldrarns och barnens tycker jag. De får sluta skylla på föräldrarna nu och ta ansvar för problemen i skolan och försöka konstruktivt göra nått åt det.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)