För eller mot läxor – ännu en gång

Nyligen tog radions Studio Ett upp den märkliga företeelsen att föräldrar gör läxorna åt sina barn. Alltså inte bara hjälper och stöttar lite, utan gör läxorna åt sina telningar.

Ett ämne som väckte många reaktioner hos lyssnarna, av förståeliga skäl. Sedan fortsatte man på det heta ämnet läxor och ställde sig den idag opportuna frågan: Ska vi ens ha läxor i skolan? 

Det blev dock ett intressant samtal mellan Helena von Schantz, lärare och kommunal utvecklingsledare i språk, Ulrika Lundqvist, enhetschef på skolverket samt Pernilla Alm, högstadielärare och författare till boken “Läxfritt för en likvärdig skola”.

Lyssna på denna diskussion om läxor och varför rätt läxor är bra. Det är två bra lärare som diskuterar, och en skolbyråkrat som inte kan ge tydliga besked, men min röst går oreserverat till Helena von Schantz. Det är svårt att se att någon kan komma fram till en annan ståndpunkt än den hon för fram. Som förälder känns det väldigt bra och tryggt med en sådan lärare.

Förhoppningsvis är det inte ovanligt att göra så som Helena gör, nämligen ge läxor som eleverna sa klara själva

Bland svenska skolas olika systemfel är nog inte läxor problemet.

 

Kommentarer (1)

  1. Kathleen Andersson skriver:

    Helt rätt! Det värsta problem är alla föräldrar som inte inser att deras barn behöver träna på det som de haft genomgång om i undervisningen. För många är beredda att göra läxorna åt barnen. En av mina gymnasieelever föreslog att föräldrarna stängde av wi-fi under ett par timmar för att på så sätt låta barnen göra sina läxor i lugn och ro! De distraheras av FB och så vidare när de ska koncentrera sig på läxorna. Mycket intressant förslag.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)