Kategoriserade inlägg: skolsäkerhet

Säkra och öppna skolor måste var målet

Sveriges Radio har undersökt hur säkerheten på landets skolor ser ut. I stickprovsundersökningar som presenteras i dag visar det sig att flera skolor inte har koll på främmande vuxna som vistas i lokalerna. På en av fem skolor tilläts utomstående vara 45 minuter eller mer, utan att bli ifrågasatta. Det visar sig när reportrar från Sveriges… Läs mera »