Kategoriserade inlägg: skolpolitik

Satsa på språket

Det är ingen nyhet att ett gott språk är avgörande för hur eleverna lyckas i andra skolämnen, och senare i yrkeslivet. Trots detta är fyra av fem gymnasielärare i ämnet svenska som andraspråk obehöriga, enligt statistik från Skolverket. Något som Dagens Nyheter uppmärksammade i en artikel nyligen. Förra året kom över 23 000 barn kom… Läs mera »

Egenartad kritik av PISA – frågorna är för krångligt ställda…

Återigen ifrågasätts PISA. Den här gången är det Vetenskapsradion som söker svagheter i de så uppmärksammade PISA-testerna. Det är man inte först med, och inte heller sist med. En så inflytelserik internationell jämförelse kan inte och bör inte undgå kritik. Onekligen kan det vara ett problem att en internationell jämförelse får så stor inverkan och… Läs mera »

Vändning för läraryrket

  Äntligen läser vi en positiv ljusare artikel om framtidsutsikterna för läraryrket! Det är Svenska Dagbladet som i “Ljusare framtid gör lärare till drömyrket” skriver: “Högre status, högre löner, mindre klasser och en strålande arbetsmarknad. Valrörelsen har gett läraryrket en extra skjuts. Den som väljer lärare som karriär lär kunna vänta sig både goda jobbmöjligheter och… Läs mera »

Politikerna eniga – staten måste ta över ansvaret

För en majoritet av väljarna kommer skolan att avgöra valet. En ny stor väljarundersökning visar att skolan är den viktigaste frågan inför valet i september. “Vår undersökning visar också att stödet för ett ökat statligt ansvar för skolan är fortsatt stark i hela väljarkåren – även bland sympatisörer till partier som stod bakom kommunaliseringen”, konstaterade… Läs mera »

Nytt läge i frågan om statliga ansvaret för skolan

Från att ha varit en i det närmaste en “icke-fråga” som ansågs närmast suspekt att driva, finns det i dag nästan ingen som inte anser att staten nu måste ta ett större ansvar för skolan. Sedan Lärarnas Riksförbund vid kongressen 2008 beslutade sig för att driva frågan om statlig styrning av skolan har hela skoldebatten… Läs mera »

Traditionell eller modern – ett självbedrägeri

Under tisdagen presenterades en undersökning i Dagens Nyheter och där Sifo frågat svenska folket om vad de menar är viktigaste åtgärderna för att lyfta resultaten i skolan. Till och börja med är det underligt att inte lärarna tillfrågats, eftersom de rimligtvis bör ha en mer kvalificerad syn på frågan. Bland kan vi läsa att svenska… Läs mera »

Att inte sitta i någons knä

Lärarnas Riksförbund är ute med olika partier där man kan lyfta skolans och lärarnas väl. Förbundet har vinnlagt sig om att samarbeta i sakliga frågor med partier från olika block och med olika ståndpunkter. Aldrig tas det partipolitisk ställning mellan de två politiska blocken som kämpar om makten och om att få förtroendet att styra… Läs mera »

En analys utan några lik i garderoben

Gårdagens besked att regeringen tillsätter en skolkommission med anledning av krisen i skolan kommenteras på många håll i dag. Det speciella med denna kommission är att Sverige ber OECD att skicka internationellt renommerade experter för att ge synpunkter på den svenska skolan. Poängen med att man nu väljer att kalla in internationell expertis lyfts fram… Läs mera »

Omsvängningen

Plötsligt kom omsvängningen från finansminstern. På fredagskvällen i Rapport kunde vi se och höra att  Anders Borg nu dömer ut riskkapitalister i skolan och menar att kortsiktiga bolag ska bort. Detta besked kom efter SVT:s granskning i dokumentären ”Skolfesten”. Medias granskning har blivit ett snäpp hårdare och noggrannare efter att friskolekoncernen JB Education konkursade. Och… Läs mera »

Lärare vittnar om minskade årskullar i gymnasiet

Lärare ser allvarliga konsekvenser för skolan när elevkullarna minskar i gymnasiet. Faran finns att skolhuvudmännen väljer att minska på lärarna och då binda ris på egen rygg inför kommande utmaningar. I en nyhetsartikel berättar gymnasielärare, där tre av fyra är ombud för Lärarnas Riksförbund, om situationen. De senaste sex åren har gymnasiekullarna har krympt med en… Läs mera »