Kategoriserade inlägg: särskilt stöd

Bemötande av stökiga elever väcker debatt

Skolpolitiker kräver redovisning av metoden Lågaffektivt bemötande.
Hur ska man bemöta elever som stör? Hur ser strategier för ett fungerande klassrumsklimat ut?

Lärare och föräldrar samarbetar

Debatten om föräldrar som pressar  lärare utan sans har mynnat ut i en gemensam kamp för att de barn som har behov av särskilt stöd och extra resurser ska få det. Efter en ny medvetenhet om att konflikten mellan föräldrar och lärare blivit ett växande problem så samlades lärare och föräldraföreträdare och skrev en gemensam… Läs mera »

Skolan och Finland – igen

En av veckans viktigaste artiklar om skolan hade inte sin utgångspunkt i den också viktiga debatten om skolan som förs i Almedalen. Det var Finlands tidigare utbildningsminister Pär Stenbäck som på Dagens Nyheters kultursidor skrev under rubriken “Därför lycka skolan i Finland”. Bland annat lyfter Stenbäck  fram två saker som skiljer svenska skolan från den finska: * I Finland är… Läs mera »

Skolansansvariga sviker elever som har rätt till särskilt stöd

Svenska skolas huvudmän har svårt att fånga upp tidiga larmsignaler om elever som inte klarar skolan. Det slår Dagens Nyheter fast när de lyfter fram att för nästan 3000 elever – eller cirka 100 klasser – som gick ut årskurs nio med ­underkänt i matematik förra året hade det flaggats för att de hade problem redan… Läs mera »

Mer struktur, mindre snack

Som alltid är det stimulerande och intressant att läsa Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus. Idag ställer hon frågor om rimligheten i de nya betygskriterierna (och även de tidigare). Snåriga, närmast obegripliga för föräldrar och elever – och tyvärr för en del lärare, om man får tro kommentarer i social medier. I den tankeväckande krönikan “Skulle da Vinci få godkänt… Läs mera »

En skola som vi kunde ha haft i Sverige

En av veckans viktigaste skolhändelser ägde rum på tisdagen på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, under rubriken: ”Ett utbildningssystem för konkurrenskraft. Pasi Sahlberg om finska lärdomar”. Frågan som ställts så många gånger de senaste åren var också här: Varför lyckas den finska skolan så bra i förhållande till den svenska? Handlar det om lärarna, eleverna eller kanske… Läs mera »

Att vilja se alla i skolan

Den bloggande ekonomen Danne Nordling (numera pensionär men med en bakgrund som mycket aktiv i Skattebetalarnas förening) har kritiserat Lärarnas Riksförbunds rapport ”En skola för alla eller endast för en del? ” och menar att den är innehåller faktafel.  (Se bl.a. blogginlägg den 4, 5 och 7 maj.) På fredagen valde Lärarnas Tidning, som den enda etablerade nyhetsredaktionen, att uppmärksamma… Läs mera »

Det stora sveket mot den som behöver stöd mest

Hoppas många stannade upp en stund och lyssnade till ”Tankar för dagen” i radions P1 igår. Det är ett program som vill ge en stunds eftertanke mitt i morgonens nyhetsflöde. Ofta är det en personlig betraktelse kring någonting som just skett i den stora världen, men det kan också vara tankar kring händelser i den… Läs mera »

Gångna årtiondenas skolreformer har svikit eleverna

Bloggen har sett ett pressmeddelande från Göteborgs universitet som skickades ut förra veckan med rubriken ”Fler skolelever hamnar utanför”.  Att välmenande men feltänkta reformer har skadat skolan har varit uppenbart för dem som befinner sig i skolans värld. Nu har alltså ännu en forskare kunnat dra klara empiriska kopplingar mellan skolans problem och de så… Läs mera »

Positivt med kommunaliseringen av skolan?

Det finns de som idag tycker att mycket gott kommit av kommunaliseringen av skolan. Det är givetvis en mediahändelse som måste uppmärksammas här. Det är i en debattartikel som publiceras på flera håll som LF:s, Lärarförbundets, företrädare skriver att det kommit mycket positivt med kommunaliseringen. Vi läser  den text som återfinns i Blekinge Läns Tidning i dag, ”Staten… Läs mera »