Kategoriserade inlägg: likvärdighet

Lärarbas säger ifrån

Någon måste stå upp för lärarna. Det gjorde Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en debattartikel i dagens pappersupplaga av Aftonbladet. Artikeln publicerades redan i går på webben,  “Lärarna: Klass 9A smutskastar oss“. Även om det är glädjande att serier, om än såpaserier med dramaturgiskt upplagda berättelser, lyfter fram skolan och lärarans viktiga roll och uppgift, så... Läs mera »

Gångna årtiondenas skolreformer har svikit eleverna

Bloggen har sett ett pressmeddelande från Göteborgs universitet som skickades ut förra veckan med rubriken ”Fler skolelever hamnar utanför”.  Att välmenande men feltänkta reformer har skadat skolan har varit uppenbart för dem som befinner sig i skolans värld. Nu har alltså ännu en forskare kunnat dra klara empiriska kopplingar mellan skolans problem och de så... Läs mera »

Klyftorna ökar i svenska skolan

Idag har vi kunnat höra om en ny SCB-undersökning som visar att skolresultaten har sjunkit dramatiskt i Sveriges socialt utsatta områden. SVT Rapport har låtit SCB undersöka de 38 stadsdelar som regeringen beskriver som utanförskapsområden. I snitt är det inte ens 7 av 10 elever som har tillräckliga kunskaper för att fortsätta på gymnasiet. De... Läs mera »

Överklaga betyg svårt genomföra i praktiken

Under onsdagen presenterades förslaget kring elevers rätt att ompröva betyg genom överklagande. Förslaget går bland annat ut på att slutbetyg från grundskolan och samtliga betyg från gymnasieskolan ska kunna överklagas. Förslaget motiveras med att betygsättande är en form av myndighetsutövning, och möjligheten till omprövning skulle stärka elevernas rättsäkerhet. Lärarnas Riksförbund menade i ett  pressmeddelande att om betygsättning är... Läs mera »

Könsroller i skolan

Jämställdhet är en viktig fråga för att förbättra resultat och undervisning i skolan. I en debattartikel i dagens SvD Brännpunkt “Könsroller begränsning i skolan” skriver Sacos ordförande Anna Ekström om att flickor och pojkar inte har lika förutsättningar att lära sig och att trivas i skolan. Ekström är också ordförande i DEJA, Delegationen för jämställdhet i skolan,... Läs mera »

90-talsreformer ligger bakom mycket av skolans problem

På söndagen läser vi en debattartikel i Göteborgs-Posten som kan rekommenderas. Det är skoldebattören Sten Svensson, tidigare redaktör för Lärarnas Tidning, som försöker se grunden till svensk skolas stora kunskapsproblem. Han lyfter fram mycket av det som Lärarnas Riksförbund påpekat under lång tid. Inlägget är skrivet mot bakgrunden av att ssvenska skolelevers resultat tappar mark i... Läs mera »

Vanvård av skolan

I en artikel i Sydsvenskan i veckan uppmärksammas återigen problemen på Tolvåkersskolan i Kävlinge. I ”Fackritik: Lärarna skräms till tystnad” läser vi att fyra lärare på Tolvåkersskolan fått gå efter att ha hamnat i konflikt med skolledningen. “Efter det har ingen vågat öppna munnen”, skriver tidningen. ”Detta ledde till att andra lärare inte längre vågade kritisera skolledningen”, säger... Läs mera »

Positivt med kommunaliseringen av skolan?

Det finns de som idag tycker att mycket gott kommit av kommunaliseringen av skolan. Det är givetvis en mediahändelse som måste uppmärksammas här. Det är i en debattartikel som publiceras på flera håll som LF:s, Lärarförbundets, företrädare skriver att det kommit mycket positivt med kommunaliseringen. Vi läser  den text som återfinns i Blekinge Läns Tidning i dag, ”Staten... Läs mera »

Fler reaktioner till fortsatt kunskapstapp

Det finns en hel del ledarkommentarer till gårdagens kalldusch som svensk skola fick i kunskapsjämförelsen Pisa 2009. Många ledarskribenter och kommentatorer tycks tagna av allvaret. Jag har själv fått höra att på vissa tidningsredaktioner var stämningen något beklämd efter gårdagens resultat där Sveriges fall i kunskapsmätningar fortsätter. Många inser att detta är förödande för landets framtid.... Läs mera »