Kategoriserade inlägg: likvärdighet

Klyftorna ökar i svenska skolan

Idag har vi kunnat höra om en ny SCB-undersökning som visar att skolresultaten har sjunkit dramatiskt i Sveriges socialt utsatta områden. SVT Rapport har låtit SCB undersöka de 38 stadsdelar som regeringen beskriver som utanförskapsområden. I snitt är det inte ens 7 av 10 elever som har tillräckliga kunskaper för att fortsätta på gymnasiet. De... Läs mera »

Överklaga betyg svårt genomföra i praktiken

Under onsdagen presenterades förslaget kring elevers rätt att ompröva betyg genom överklagande. Förslaget går bland annat ut på att slutbetyg från grundskolan och samtliga betyg från gymnasieskolan ska kunna överklagas. Förslaget motiveras med att betygsättande är en form av myndighetsutövning, och möjligheten till omprövning skulle stärka elevernas rättsäkerhet. Lärarnas Riksförbund menade i ett  pressmeddelande att om betygsättning är... Läs mera »

Könsroller i skolan

Jämställdhet är en viktig fråga för att förbättra resultat och undervisning i skolan. I en debattartikel i dagens SvD Brännpunkt “Könsroller begränsning i skolan” skriver Sacos ordförande Anna Ekström om att flickor och pojkar inte har lika förutsättningar att lära sig och att trivas i skolan. Ekström är också ordförande i DEJA, Delegationen för jämställdhet i skolan,... Läs mera »

90-talsreformer ligger bakom mycket av skolans problem

På söndagen läser vi en debattartikel i Göteborgs-Posten som kan rekommenderas. Det är skoldebattören Sten Svensson, tidigare redaktör för Lärarnas Tidning, som försöker se grunden till svensk skolas stora kunskapsproblem. Han lyfter fram mycket av det som Lärarnas Riksförbund påpekat under lång tid. Inlägget är skrivet mot bakgrunden av att ssvenska skolelevers resultat tappar mark i... Läs mera »

Vanvård av skolan

I en artikel i Sydsvenskan i veckan uppmärksammas återigen problemen på Tolvåkersskolan i Kävlinge. I ”Fackritik: Lärarna skräms till tystnad” läser vi att fyra lärare på Tolvåkersskolan fått gå efter att ha hamnat i konflikt med skolledningen. “Efter det har ingen vågat öppna munnen”, skriver tidningen. ”Detta ledde till att andra lärare inte längre vågade kritisera skolledningen”, säger... Läs mera »

Positivt med kommunaliseringen av skolan?

Det finns de som idag tycker att mycket gott kommit av kommunaliseringen av skolan. Det är givetvis en mediahändelse som måste uppmärksammas här. Det är i en debattartikel som publiceras på flera håll som LF:s, Lärarförbundets, företrädare skriver att det kommit mycket positivt med kommunaliseringen. Vi läser  den text som återfinns i Blekinge Läns Tidning i dag, ”Staten... Läs mera »

Fler reaktioner till fortsatt kunskapstapp

Det finns en hel del ledarkommentarer till gårdagens kalldusch som svensk skola fick i kunskapsjämförelsen Pisa 2009. Många ledarskribenter och kommentatorer tycks tagna av allvaret. Jag har själv fått höra att på vissa tidningsredaktioner var stämningen något beklämd efter gårdagens resultat där Sveriges fall i kunskapsmätningar fortsätter. Många inser att detta är förödande för landets framtid.... Läs mera »

Fallet fortsätter

I dag har vi kunnat följa rapporteringarna i media om hur svenska elevers kunskapsnivå fortsätter sjunka. Nu är Sverige på plats 21 av 34 OECD-länder. Finland, Sydkorea, Japan, Kanada och Nya Zeeland är de fem bästa länderna i Pisa-studien. Läs mer om de dystra resultaten på Skolverkets hemsida. Läs också Lärarnas Riksförbunds bekymrade kommentar Ohållbar... Läs mera »

“Personliga betraktelser efter några Skolverketår”

Rubriken på detta blogginlägg är hämtad från underrubriken till en myckert läsvärd artikel i nya numret av socialdemokraternas idé- och debattidskrift “Tiden“. Artikeln är skriven av avgående generaldirektören för Skolverket Per Thullberg och har titeln “Vad händer i svensk skola?”. Vi tar oss friheten att citera utförligt ur artikeln i bloggen, eftersom den inte finns att läsa... Läs mera »