Kategoriserade inlägg: likvärdighet

Segregerad skola blev följden

Dagens stora skolnyhet borde inte förvåna någon. När vi hör Vetenskapsradions referat av vad den amerikanske skolforskaren Henry Levin kommit fram till så förvånas vi bara av att detta kan vara en nyhet för den som följt svensk skola och debatten om dess problem. “Internationell expertis varnar nu för faror med full valfrihet i det svenska... Läs mera »

OECD: Sämre läsförmåga och mindre likvärdighet

Sverige hör till de länder där elevernas läsförmåga försämrats samtidigt som skolan blivit mindre likvärdig, då elevernas sociala bakgrund allt mer påverkar resultaten. Det visar en ny studie från OECD, baserad på resultat i tidigare läsundersökningar. I ett tidigare pressmeddelande har Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kommenterat de fortsatt sjunkande resultaten: “De svenska elevernas resultat blir... Läs mera »

Läxhjälpsdebatt provocerar lärare

Synen på läraryrket är en fråga som Lärarnas Riksförbund kämpar med dagligdags. I veckan var det dags igen för generaliserande uttalanden om lärare. Under rubriken “Har läxhjälp blivit en statusmarkör?” diskuterades under måndagens Studio Ett det nya utökade Läx-Rut, som ger möjlighet att få skatteavdrag för läxläsning och mycket annat i gymnasiet, som exempelvis personlig tränare. I programmet... Läs mera »

SKL tycker vi är för hårda

Innan jul hade Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner en debattartikel i Dagen Samhälle. I artikeln ”Ungdomar väljer bort yrken i offentlig sektor” vände hon sig bland annat mot att SKL väljer att klumpa samman läraryrket och med omsorgsyrken inom den nya gruppen ”välfärdsyrken”. Dessutom menade hon att SKL förminskade de problem som ungdomarna ser i... Läs mera »

Kommunerna måste ta sitt ansvar för kunskapstappet

I går kom nya resultat från internationella undersökningar av skolelevers kunskaper. För svensk del fortsätter bekymren för resultaten i skolan. Svenska elever har en rätt låg nivå i matematik, därtill har läsförmågan försämrats, samtidigt har fjärdeklassarnas kunskaper i naturvetenskapliga ämnen förbättrats lite under de senaste åren. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner är bekymrad och för... Läs mera »

Samma kommun i topp i skolrankning och i flest anmälningar till Skolinspektionen

Rankning har sina sidor. I helgen kunde vi läsa och höra om att en av Sveriges Bästa skolkommuner, Svedala är i absolut topp när det gäller anmälningar till Skolinspektionen ställt i relation till invånarantalet. Något förvånanden då Lärarförbundet häromveckan rankade Svedala som femtonde bästa skolkommun i landet. Kanske ger det en fingervisning om att ingen kommun egentligen kan... Läs mera »

Ro utan åror

I tidningen Kulturen läser vi ett reportage om skolan, “Vem kan segla förutan vind vem kan ro utan åror?“, av adjunkten och författaren Lilian O. Montmar. Hon skriver om läraryrket och berättar om varför lärarna inte får det stöd de verkligen behöver av sina rektorer. Dessa är helt enkelt inte medvetna om de pedagogiska problem som läraren står... Läs mera »

Avslutning på listdebatten

Förra veckan pågick en debatt på Svenska Dagbladet Brännpunkt om det kloka i att utse bästa skolkommuner när skillnaderna bara blivit större sedan bästa-listorna påbörjades. Nu är den diskussionen avslutad. Lärarstudenternas ordförande Freddy Grip förklarade i helgen i en slutreplik att det finns bättre sätt att sprida goda exempel. Han beskrev problemet med bästa-listor som gör att... Läs mera »

Vem tar ansvaret för den som inte klarar skolan?

I Ekonyheterna idag hör vi om ungdomar som kommunerna inte har någon koll på. De går inte i skolan och de jobbar inte. I inslaget “Informationslucka om vad unga gör efter skolan” berättar Ola i Linköping att han förra året mest satt hemma hos mamma och pappa. “2011 var jag inte registrerad någonstans på hela året. Jag levde på mina föräldrar... Läs mera »

Det har gått långt

Det har gått långt när en enskild förälders försvar för lärarkåren upplevs som en välsignelse. Det har gått ännu längre när samma förälders konsterande att lärare tvingas ägna sig åt så mycket annat än att undervisa eleverna, förbigås med tystnad av ansvariga politiker och tjänstemän. I helgen kunde vi läsa ännu en insiktsfull och klok artikel om lärare... Läs mera »