Kategoriserade inlägg: likvärdighet

Ordning och struktur gynnar alla

Även Expressens ledarsida kommenterar Bo Janssons uppmärksammade budskap om behovet av mer lärarledd undervisning i skolan. I ledaren “Skolpojkar duger inte som de är” läser vi: ”Många i Skolsverige har pekat på att dagens skola, där elever i hög grad förväntas ta ansvar för sin kunskapsinhämtning, missgynnar pojkarna. I skärtorsdagens Expressen skrev Bo Jansson, ordförande... Läs mera »

Krisen i Göteborgs skolor

Under lång tid har skolorna i Göteborg kritiserats. Till och med Skolinspektionen har påpekat att situationen är särskilt bekymmersam i Göteborg. Inspektionen har underkänt kommunens styrningsstruktur och påpekat att Stadsdelsnämnderna inte har klarat uppdraget att ge alla elever möjlighet till en likvärdig utbildning. Det kommer larmrapport efter larmrapport om Göteborgs skolor, men var finns det... Läs mera »

Vi måste ta tillvara på de särbegåvade

Särbegåvade barn. De senaste åren har vi kunnat se att detta ord börjat användas alltmer. Det handlar om elever som inte varit riktigt synliga i skolan. Det uppges att mellan två och fyra procent av befolkningen som kan räknas dit. Sveriges Radio sände i dag ett inslag om särbegåvade barn i Ekot. Det är hjärtskärande att höra... Läs mera »

Satsa på lärarna är vägen framåt

Missa inte att läsa en viktig rapport skriven inom LO:s projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Den heter ”Skolan sviker – hur, varför och vad vi kan göra åt det” och den ger underlaget till ett av fördjupat samtal om hur den  svenska skolan kan gå framåt. I en debattartikel i UNT, ”Lita på proffsen”... Läs mera »

Plymouthbrödernas skola mot kunskap

Varför har Sverige skolor där religionen är grunden och inte kunskapen? Varför kan man få driva en skola som inte vill vara en del av samhället? Dessa frågor reser sig vid läsningen av en krönika av Maria Schottenius i Dagens Nyheter,  “En skola i Plymouthbrödernas regi är en skola mot kunskap”. Hon skriver om den... Läs mera »

Lärare ger goda råd till utbildningsministern

Allt fler lärare börjar höras i debatten. Det är glädjande att fler lärare tar sig plats i media och på debatt- och opinionssidor. Denna gång läser vi vad Lisa Eklöv skriver på Svenska Dagbladets ledarsida. Hon är medlem i Lärarnas Riksförbund och aretemeriterad förstelärare i filosofi och naturkunskap på Kärrtorps Gymnasium i Stockholm. I “Brev... Läs mera »

Nytt läge i frågan om statliga ansvaret för skolan

Från att ha varit en i det närmaste en “icke-fråga” som ansågs närmast suspekt att driva, finns det i dag nästan ingen som inte anser att staten nu måste ta ett större ansvar för skolan. Sedan Lärarnas Riksförbund vid kongressen 2008 beslutade sig för att driva frågan om statlig styrning av skolan har hela skoldebatten... Läs mera »

Skolansansvariga sviker elever som har rätt till särskilt stöd

Svenska skolas huvudmän har svårt att fånga upp tidiga larmsignaler om elever som inte klarar skolan. Det slår Dagens Nyheter fast när de lyfter fram att för nästan 3000 elever – eller cirka 100 klasser – som gick ut årskurs nio med ­underkänt i matematik förra året hade det flaggats för att de hade problem redan... Läs mera »

Svensk skola passar bara medelmåttan?

I Svenska Dagbladet läser vi idag en frispråkig professor som menar att svenska skola sviker både de svagpresterande och de högpresterande eleverna. I debattartikeln “Skolverket ger falsk bild av enig forskning” skriver professor emeritus Kjell-Åke Forsgren: “För att skapa en verklig skola för alla måste de ideologiska skygglapparna läggs åt sidan när det gäller forskningen. Det är inte... Läs mera »

Kritik mot skolmarknaden från ledande ekonom

I det nya numret av tidskriften Neo hittar vi en mycket intressant i intervju som berör den hårt kritiserade skolmarknaden. I ”Delar av borgerligheten missförstår marknadsekonomi” säger professorn i nationalekonomi, Magnus Henrekson, både insiktsfulla och kontroversiell saker om skolan. Bland annat tycker han inte vinsterna är problemet. Däremot måste reglerna på välfärdsmarknaden förändras. Kanske är det en... Läs mera »