Kategoriserade inlägg: läxhjälp

För eller mot läxor – ännu en gång

Nyligen tog radions Studio Ett upp den märkliga företeelsen att föräldrar gör läxorna åt sina barn. Alltså inte bara hjälper och stöttar lite, utan gör läxorna åt sina telningar. Ett ämne som väckte många reaktioner hos lyssnarna, av förståeliga skäl. Sedan fortsatte man på det heta ämnet läxor och ställde sig den idag opportuna frågan: Ska vi ens… Läs mera »

Stöd för läsning avgörande

En viktig rapport, var omdömet om den undersökning som presenterades i dag av Lärarnas Riksförbund under bokmässan i Göteborg. Den visade bland annat att många elever som behöver särskilt stöd för att lära sig läsa och skriva i svenska skolor inte får det. Rapporten Läs- och skrivinlärning på lågstadiet uppmärksammades i flera medier under dagen…. Läs mera »

Kritik mot läxhjälps-Rut

Läxhjälp med skatteavdraget Rut kritiseras alltmer. Användningen av denna tjänst bekymrar ansvariga på Skolverket som ser att allt fler föräldrar köper läxhjälp med rut-avdrag. Förra året ökade branschen med med 41 procent mot året före. I dag uppmärksammas det i Svenska Dagbladet under rubriken “Boom för läxhjälp oroar Skolverket“. “I Skolverkets senaste undersökningar har en ny typ av skillnad… Läs mera »