Kategoriserade inlägg: lärarlöner

Lektorer ska höja lärares löner och ställning

Idag ser vi att skol- och utbildningsminister Jan Björklund gör en välkommen markering när det gäller satsningen på att öka antalet lektorer i skolan. På 1980-talet fanns det nära två tusen lektorer, för två år sedan fanns det bara  200 lektorer… Han gör utspelet i dagens Svenska Dagbladet, men artikeln finns inte på nätet, utan… Läs mera »

Politiker ur fas med uppdraget?

Skolan är något som en stor majoritet av landets medborgare  värnar. Trots detta väljer ansvariga  politiker att inte prioritera skolans kärnuppdrag – undervisningen. I Sverige går en betydligt mindre del av skolans resurser till undervisning. Den senaste tiden har det också uppmärksammats att politiker på många håll valt att satsa på stora procentuella ökningar av… Läs mera »

Många partier vill profilera sig i skolfrågan

Det är tydligt att flera politiska partier vill profilera sig i skolpolitiken. Från höger till vänster.  Häromdagen kunde vi läsa en debattartikel i Trelleborgs Allehanda.  I “Vägen till jobb börjar i skolan” skriver två moderata politiker en artikel som lyfter fram skolans betydelse för landets jobbskapande tillväxt och framtid. De moderata riksdagsledamöterna Margareta Pålsson, talesperson för… Läs mera »

Stöd för uppgradering av läraryrket

På många ledarsidor får Lärarnas Riksförbund stöd i kampen för en uppgradering av läraryrket som auktoritet och kunskapsförmedlare, och därmed ges även stöd för ökat statligt ansvar för skolan. Den som kan åstadkomma detta bäst är nämligen en aktiv statsmakt som gör verklighet av de vackra orden om att läraryrket är ett av de viktigaste yrkena…… Läs mera »

Starkt stöd för att kvalificerade lärares löner ska uppvärderas

Idag finns det intressant läsning om lärarlöner på ledarsidor och bloggar. Från en utsiktspunkt hos Lärarnas Riksförbund finns ett tydligt fokus på att kvalificerade lärare måste prioriteras. Det gäller att ansvariga måste våga betala bättre för välutbildade och kompetenta gymnasie- och högstadielärare. Den grupp som släpat efter så länge måste prioriteras nu! Frågan är dock… Läs mera »

Nygamla röster med distorsion

Att lyssna till Lärarförbundets ordförande, låg- och mellanstadieläraren Eva-Lis Sirén, är som att höra Lärarnas Riksförbunds budskap, om än med en viss distorsion. Mångsyssleriet manas ofta fram som en mycket mystisk, ja magisk del i läraryrket. Tidigare har LF ofta talat om det ”tredje benet” för lärarna. Ett ben som väl ingen begripit vad det egentligen… Läs mera »

Lärarna sätts ständigt på prov

Dagens Nyheter har ett stort uppslag idag, en så kallad Fokusartikel, som helt ägnas läraryrkets dramatiska förändring, till det sämre. Det handlar om de välutbildade gymnasielärarnas försämrade löneutveckling och därmed sjunkande status. I artikeln “Lärarnas status och tålamod sätts ständigt på prov” intervjuas några gymnasielärare på Nacka gymnasium och på Kungsholmens gymnasium. De vittnar om problemen… Läs mera »

Gymnasielärarna frånåkta

På lördagen kan man läsa en nyhetsartikel från TT, som finns på alla nyhetsajter. Det som den säger är kort och gott att: “Lärarna är blåsta medan sjuksköterskorna har dragit vinstlotten i kampen om kommunsektorns lönepengar de senaste åren.” TT konstaterar att en sjuksköterska har fått dubbelt så hög löneökning som en lärare. I årets lönerörelse har… Läs mera »

Ge lärare bättre betalt

Senaste tiden har det kommit allfler signaler om att insikten att lärarlönerna måste höjas rejält sprider sig. Sydsvenska Handelskammaren presenterade en rapport i slutet av december där man menade att duktiga lärare måste kunna få 10 000 kronor mer i lön. Häromdagen i Sydsvenskan sa Moderaterna i Burlöv att de bästa lärarna måste få högre lön. Och i… Läs mera »

Lärarutbildningen måste locka de bästa

Lars Pålsson Syll, debattglad professor i samhällskunskap vid Malmö högskola tar upp en känslig fråga i Sydsvenskan på fredagen. I debattartikeln För dåliga studenter på lärarutbildningen menar han att regeringens förslag till ny lärarutbildning blundar för att det avgörande problemet inte är utbildningens innehåll utan vilka som söker och antas till utbildningen. Artikelförfattaren räds inte hårda formuleringar. Han… Läs mera »