Kategoriserade inlägg: lärarlöner

Färre vill bli lärare – läraryrket måste uppvärderas

Idag har Lärarnas Riksförbunds rapport “Läraryrkets attraktionskraft på fallrepet” presenterats i tidningen Skolvärlden, “Allt färre vill bli lärare“. Den berättar bland annat att söktrycket till lärarutbildningen sjunkit på ett dramatiskt sätt och är nu nere på rekordlåga nivåer. Det hotar i förlängningen kvaliteten i den svenska skolan. Det räcker inte med en bra och reformerad… Läs mera »

Vinster i välfärden fortsätter diskuteras

Idag har socialdemokraterna gjort ett utspel i frågan om vinster i välfärden. Eller som partisekreterare Carin Jämtin formulerar sig; presenterat  ett förslag för att resurser inom välfärden ska användas på rätt sätt. “Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att gemensamma resurser ska gå till välfärd, inte till vinstuttag. Idag presenterar vi ett konkret förslag på… Läs mera »

Lärarna pressas

Idag läser vi en ledare i Hudiksvalls Tidning som vågar tala klartext som lärarnas svåra situation. I ”Lärarna pressas mer än någonsin” skriver Lilian Sjölund om lärarnas arbetsmiljö. Hon skriver om nya rapporter som tyder på att lärarkåren ”visar vissa sjukdomssymtom”. ”Larmen till Arbetsmiljöverket från landets skolor har fördubblats på fem år. Förutom att det… Läs mera »

Stöd för Lärarnas utspel om lärarlöner

Vi ser i TCO tidningen att Lf, Lärarförbundet, nu stöttar oss och säger att regeringen inte får svika lärarna. Det är helt andra tongångar än i TT-telegrammet, ”LR: Svik inte lärarna igen”, där ordförande Sirén sade att man inte ville ge regeringen råd om hur den ska prioritera. Man kan anta att medlemstrycket blivit för stort… Läs artikeln i… Läs mera »

Nyhetstät dag med skolan i fokus

Torsdagen är en nyhetstät dag med skolan i fokus. Vi läser först DN Debatt på morgonen. Där skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och Tobias Krantz, chef för utbildning forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, om en ny undersökning från Demoskop som visar att endast ett av tio företag upplever att skolan lyckas förbereda eleverna väl inför yrkeslivet. … Läs mera »

“Varför använder inte lärarna sin makt?”

Varför lärarkåren godtar nuvarande arbetsförhållanden är ett mysterium. Jag tror att lärarna skulle få respekt och gehör om de tuffare vågade stå upp för sina krav. Kunskap är makt, sägs det, varför använder inte lärarna sin makt? Lojalt stretar de vidare trots allt uslare betingelser. Men för vems skull? Lojaliteten gagnar ju knappast barnen och framtidens skola.

Ansvariga i kommunerna ointresserade satsa på lärarlöner

Aftonbladets Skolgranskning och artiklar om lärarlönerna har fått mycket uppmärksamhet. Hårda fakta har visat att lärarna är underbetalda – såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv. I måndagens Aftonbladet läser vi artikeln ”Höj lönerna!”. Där framför Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kravet på 10 000 kronor mer till lärarna i grundskolan och gymnasieskolan. Och där… Läs mera »

Aftonbladet om lärarnas löneuppror

Sedan årtionden har de högt utbildade lärarnas löneutveckling halkat kraftigt efter. Lärare i grundskolan och gymnasieskolan hat fått se sig omsprungna av andra yrkesgrupper.

Kommunerna måste sluta blåsa lärarna

En ny rapport från Lärarnas Riksförbund visar att kommunerna inte klarar att leva upp till löneavtalet och belöna de lärare där måluppfyllelsen förbättras eller är hög. Dags för politikerna att sluta blåsa lärarna.

Satsa på höjda lärarlöner i högstadiet och gymnasiet

På den internationella kvinnodagen i går kunde vi läsa om en ny och intressant lönerapport som presenteras av Lf, Lärarförbundet. Undersökningen visar att 4 av 10 lärare överväger att lämna yrket. Det är väl känt sedan länge att lärare är klart missnöjda med såväl arbetsmiljö som lön. Det nya i rapporten är att låg lön… Läs mera »