Kategoriserade inlägg: lärarlöner

Löneuppropet når 25 000 namnunderskrifter

Det riksomfattande löneuppropet har tagit ett skutt uppåt i antal underskrifter. Insamlingen är avslutad men nya namn kommer in hela tiden. Över 25 000 namnunderskrifter för tillfället! På uppropets hemsida konsterar man att: “Räkningen fortsätter och nästa mål är 30 000…” Läs vidare på den utmärkta hemsidan för uppropet. Där står bland annat följande programförklaring:… Läs mera »

Lärare måste få mer tid till kärnuppdraget

Bloggen har missat en läsvärs artikel i som publicerades i Sydsvenskan i förra veckan. I “Lärare tillbringar bara en tredjedel av tiden med eleverna” beskrivs bland annat hur lärare tvingas sitta i möten och göra annat än undervisa eleverna och förbereda samt efterarbeta lektionerna. Det som är lärarens kärnuppdrag. Dessutom skriver artikelförfattaren professor Inger Enkvist att skoldebatten bör… Läs mera »

Läraruppropet överlämnat ute i landet

Under denna vecka pågår slutspurten av Läraruppropet. I Skolvärlden, “Politikerna måste ta det på allvar“, kan vi läsa mer om läraren Philip Dantes tankar, som är initiativtagaren till namninsamlingen. Han planerar att åka till Stockholm så fort som möjligt för att lämna över kopior på namnlistorna till Sveriges Kommuner och Landsting och till utbildningsminister Jan Björklund.  Philip Dante säger… Läs mera »

Ilsken och uppgiven eller stridslysten

När vi läser i kommentarsfältet i Svenska Dagbladet i dag där man skriver om att lärarna lämnar skolan så ser vi flera inlägg som är såväl ilskan som uppgivna, eller stridslystna. Särskilt ett litet mer desillusionerat inlägg fastnar i minnet: ”Jag slutade som lärare för två år sedan, jag har under mitt trettio år långa arbetsliv i… Läs mera »

Lärarfacken samverkar för lönelyft

Avtalsförhandlingarna kommer nu ta ny fart efter att Lärarnas Riksförbunds kongress är avklarad. Under fyra dagar fattades många viktiga beslut som stärker lärarnas positioner i kontakten med motparten Sveriges Kommuner och Landsting. Nu fortsätter lärarfacken samarbeta och samverka för att nå resultat i avtalsförhandlingarna. Lönerapport Förra veckan gick Lärarnas Riksförbund ut med en uppmärksammad lönerapport som kommer… Läs mera »

Konsultfirman McKinsey in i svenska skolan

Det är väl känt att Sverige faller i internationella kunskapsmätningar och att svenska elever presterar allt sämre. Nu har dock Sveriges Kommuner och landsting nått vägs ände för den egna kommunala kompetensen. Nu har man vänt sig till den internationella konsultfirman McKinsey & Company för att få hjälp. I Dagens Nyheter kunde vi på Valborgsmässoaftonen läsa artikeln… Läs mera »

Arbetsgivarna har det stora ansvaret för att lönerna och arbetsvillkoren är urusla

Ibland är det verkligen värt att noga läsa de läsarkommentarer som finns i samband med olika debattartiklar på nätet. Så är det i slutrepliken i SvD Brännpunkt på debatten mellan Lärarförmedlarnas VD Patricia Kimondo och Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Där skriver läraren Stefan Simander i Heby kommun följande och lägger fram ramarna på vad… Läs mera »

Peka finger eller presentera fakta

Man ska inte ställa grupp mot grupp, säger en nyutsprungen avtalsguru vid namn Mathias Åström på lönebloggen.  Sedan gör han just det. Ställer offentligt grupper mot varandra. Han väljer att prata på om en avtalsrörelse och förhandlingar som ännu inte gått in i ett skarpt skede. Kontraproduktivt peka finger I gårdagens DN kunde vi läsa hur… Läs mera »

Kan nöjda elever få SKL att vilja betala lärarna för bra jobb?

Kan nöjda elever få SKL och arbetsgivarna att betala lärarna för bra jobb? Frågan inställer sig när vi tar del av Sveriges Kommuner och Landstings stora enkätundersökning som släpps idag. Där framgår att en majoritet av eleverna trivs i skolan, enligt enkäten som gjordes med 60 000 elever i årskurs fem och åtta. Nio av tio är… Läs mera »

“En grupp som faktiskt borde kunna få ett påslag är lärarna”

Den gångna helgen kunde vi läsa en intressant text om avtalsrörelsen på Upsala Nya Tidnings, UNT:s, ledarsida av Gunvor Hildén. Hon tar upp industriavtalets riktmärke och frågar sig: ”Varför är det så viktigt att hålla fast vid de 2,6 procenten? Det räcker med att kasta en blick på historien. Under ett par decennier höjdes de… Läs mera »