Kategoriserade inlägg: lärarlegitimation

Lärarstudenter protesterar mot brister

Idag läser vi ett viktigt debattinlägg i Svenska Dagbladet Brännpunkt, ”Ändrade spelregler slår ut nya lärare”. Det är ordföranden för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, Friedrich Heger, som tillsammans med ordföranden för Sveriges Förenade Studentkårer, Camilla Georgsson, samt ordföranden för Lärarförbundet Student, Markus Lindgren, skriver om att regeringen har ändrat spelreglerna för Sveriges lärarstudenter utan att ta… Läs mera »

Återupprättande av läraryrket

Onsdagen var på många sätt en historisk dag för Lärarnas Riksförbund och för landets alla välutbildade lärare. Beslutet om en lärarlegitimation, som förbundet fört fram först av alla och sedan kämpat för i snart tjugo år, togs med stor majoritet i riksdagen. Riksdagsledamöterna applåderade efter avslutad votering och stämningen var mycket god. Hela Lärarnas Riksförbunds… Läs mera »

Lärarlegitimation har drivits av lärarna

Beslutet att införa lärarlegitimation vilar helt på Lärarnas Riksförbunds kongressbeslut från 1992. Det klargjorde utbildningsminister Jan Björklund under Lärarnas Riksförbunds Framtidsdagar för några veckor sedan. Passa på att se avsnitt ur Björklunds tal, som nu lagts ut på Facebook och finns på Youtube. Se “Lärarlegitimation är Lärarnas Riksförbunds idé. Du kan också se hela talet… Läs mera »

Obehöriga i skolan kartläggs

Situationen på många håll i landets skolor är att många obehöriga arbetar som lärare i skolan. I och med att endast legitimerade lärare ska få sätta betyg från 2015 blir det nu viktigt att höja nivån och fortbilda eller nyrekrytera utbildade lärare. I Corren läser vi att Linköpings kommun, som en av de första kommunerna… Läs mera »

“Charterskolor” och särskilt kvalificerade lärare

Idag läser vi en artikel från den 3 december i Sydsvenskan som ser på skola och utbildning lite utifrån. Det är Johan Söderman, gästforskare på Columbia University i New York och lärarutbildare på Malmö högskola, som skriver om USA:s problem med skolan. I artikeln ”Sverige har mycket att lära om att lära” skriver han om den… Läs mera »

Lärare tror på lärarlegitimation

I en intressant debatt på tordagskvällen i Utbildningsradions Skolfront, där Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner deltog, presenterades en undersökning av vad lärarna i Skolfronts Lärarbarometer ansåg om lärarlegitimationen. Lärarbarometern består av cirka 900 utvalda lärare från grundskolan och gymnasiet. Lärarna har valts ut för att spegla Sveriges lärarkår avseende ålder, kön, år i yrket, geografisk… Läs mera »

Livlig debatt om lärarlegitimation

En av förra veckans stora mediahändelser som berör lärare och skola var nog debatten om lärarlegitimation som fick ny fart efter ett debattinlägg i torsdagens Dagens Nyheter av nationalekonomen Jonas Vlachos, som intresserar sig för skola och utbildningsfrågor, inte minst på bloggen Ekonomistas. I sitt inlägg, ”Legitimation kommer att sänka läraryrkets status” menade han bland annat… Läs mera »

Lärarlegitimationen får lärarna att jubla

Denna vecka börjades med jubel och klang. Efter 18 års kamp fick Lärarnas regeringen att lägga fram en proposition för riksdagen om lärarlegitimation. Givetvis har Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kommenterat, bland annat genom ett pressmeddelande.   Men idag publiceras en debattartikel i Trelleborgs Allehanda, “En dröm på väg att bli sann” av Helena Linge, som är förbundsstyrelseledamot… Läs mera »

Hellre körkort än en klåpare bakom ratten

I en gästkrönika i Norrbottens Kuriren i dag kritiseras, eller snarare problematiseras, att vi nu får en lärarlegitimation för lärare. Det är Anna Rennéus Guthrie, ledarskribent på Svenska Nyhetsbyrån, som under rubriken ”Lärarkörkort ingen lösning” tycker att lärarlegitimation inte är så lyckat. Rennéus Guthrie konstaterar att: ”Jan Björklund (FP) blir utbildningsministern som realiserar det Lärarnas… Läs mera »

Tålamodet börjar tryta

Fredagen var dagen då moderaternas rikskonferens inleddes. Det var också dagen då det blev tydligt att lärarnas tålamod börjar tryta. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner intervjuades på morgonen i SVT Rapport om angreppen mot lärarna från SKL. Hon kritiserade hur såväl M som S i SKL fallit i varandras armarna när det gäller att driva en… Läs mera »