Kategoriserade inlägg: lärare

Stöd för läsning avgörande

En viktig rapport, var omdömet om den undersökning som presenterades i dag av Lärarnas Riksförbund under bokmässan i Göteborg. Den visade bland annat att många elever som behöver särskilt stöd för att lära sig läsa och skriva i svenska skolor inte får det. Rapporten Läs- och skrivinlärning på lågstadiet uppmärksammades i flera medier under dagen…. Läs mera »

Rektorer bör undervisa som del av sin tjänst

Ett intressant utspel görs av nio lärare på Göteborgs-Postens debattsida i dag. De ingår i Liberala Lärare – “ett nybildat nätverk av liberala lärare och lärarstudenter som vill påverka skolpolitiken i riktning mot förbättrade möjligheter för lärare att utföra sitt yrke”. I debattartikeln Ledningsansvaret bortglömt i svensk skoldebatt efterlyser lärarna en mer generell diskussion om rektorernas kompetens. De skriver att de vill koppla ledningsfrågan till de… Läs mera »

“It’s your brain that counts”

Nu i skolstartstider vill vi gärna tipsa om en intressant artikel i tidskriften The Economist, “Only a few countries are teaching children how to think“. Här tas – återigen – de länder upp som lyckas med skolan. Denna gång Polen, Finland och Sydkorea. Länder där eleverna får bra resultat och där skolan tycks klara sitt centrala… Läs mera »

“Det är allas ansvar att gripa in när man ser mobbning”.

På torsdagen diskuterades det ständigt återkommande problemet med mobbning i skolan i TV4 Nyhetsmorgon. I dagarna drar skolan igång igen för 1,4 miljoner barn och ungdomar. Och liksom i övriga samhället finns mobningen i skolan. En undersökning från Friends visar att skolpersonal inte alltid ingriper trots att de enligt lag är skyldiga att göra det…. Läs mera »

Lärare vittnar om minskade årskullar i gymnasiet

Lärare ser allvarliga konsekvenser för skolan när elevkullarna minskar i gymnasiet. Faran finns att skolhuvudmännen väljer att minska på lärarna och då binda ris på egen rygg inför kommande utmaningar. I en nyhetsartikel berättar gymnasielärare, där tre av fyra är ombud för Lärarnas Riksförbund, om situationen. De senaste sex åren har gymnasiekullarna har krympt med en… Läs mera »

Musikens betydelse

Nu i skolavslutningstider är det mycket musik sång och glädje. Något som Expressens kulturjournalist Gunilla Brodrej skriver om i en kort men läsvärd artikel i dagens tidning, “När sången tystnar“. Hon oroar sig för att musiken och sången är på väg att tystna i skolan. Brodrej tar upp Lärarnas Riksförbunds nya undersökning  “Stäm upp! Om musikämnet… Läs mera »

Skolstart från sex år på väg i hela Norden

Införandet av skolstart från sex år är på gång i hela Norden. Det kunde vi läsa om i en nyhetsnotis från TT häromdagen. Närmast står Finland på tur och därmed kan Sverige bli sista nordiska land som sänker skolstartsåldern. Som det påpekas i nyhetstelegrammet är det egentligen en liten skillnad för eleverna. “För de sexåriga barnen skulle… Läs mera »

Oacceptabelt med våld mot lärare

Idag uppmärksammar Dagens Nyheter stort en arbetsmiljöfråga som Lärarnas Riksförbund länge lyft fram, nämligen våld mot lärare. I artikeln, “Lärare hotas och misshandlas av sina elever” berättar lärare om vad de upplevt. Senare i dag kommer Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson medverka i en chatt på dn.se om detta arbetsmiljöproblem, som det kanske talas för lite om. DN berättar… Läs mera »

Lärarna i fokus

Denna vecka har en milstolpe passerats i medias bevakning av skolan. I torsdagens Studio Ett, Sveriges radios slaggskepp bland samhälls- och aktualitetsprogram, ägnades så gott som hela sändningen åt att lyfta fram lärarnas betydelse. Under rubriken Skolan och lärarna diskuterades olika aspekter av läraryrket. Eller lärarens roll i den utskällda skolan som Studio Ett själva… Läs mera »

Arg lärare – med rätta

Gymnasieläraren Ola Håkansson har fått nog. Han arbetar till vardags på Marina läroverken i Danderyd och har följt debatten om skolan och alltmer känt frustationen stiga. Och en dag kände han att nu fick det var nog med svartmålning och skuldbeläggning av lärarna. Han skrev ett debattinlägg som publicerades i SKL:s tidning Dagens samhälle. En tidning som läses… Läs mera »