Kategoriserade inlägg: kunskapsresultat

Dags för politikerna att lyssna nu

Söndagens ledare i Expressen förtjänar många läsare. Återigen sätter Anna Dahlberg, chef för Expressens ledarredaktion fingret på den så uppenbara ömma punkten. Hon påpekar hur våra politiker gör allt för att slippa ta itu nmed den strukturella problemen och blundar för behovet för nödvändiga systemkorringeringar. I ledaren “Sätt Björklund i skolbänken” skriver Anna Dahlberg bland annat utifrån Per Kornhalls... Läs mera »

Den heta skolgröten

I dag läser vi krönikören, journalisten – och faktiskt gamle LR-medlemmen – KG Bergström som har skrivit en lysande och insiktsfull krönika, ”Ett symptom på att Björklund har tappat auktoriteten”. Där går Bergström också ut med vad han tycker i frågan om vi ska ha ökat statligt ansvar för en nationell skola eller fortsatt lokalt... Läs mera »

OECD: Sämre läsförmåga och mindre likvärdighet

Sverige hör till de länder där elevernas läsförmåga försämrats samtidigt som skolan blivit mindre likvärdig, då elevernas sociala bakgrund allt mer påverkar resultaten. Det visar en ny studie från OECD, baserad på resultat i tidigare läsundersökningar. I ett tidigare pressmeddelande har Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kommenterat de fortsatt sjunkande resultaten: “De svenska elevernas resultat blir... Läs mera »

För och emot obligatorisk gymnasieskola

Förslaget om att gymnasieskolan ska bli obligatorisk kommenteras på många håll idag. Igår föreslog socialdemokraterna att skolplikten skulle utökas till 18 år. Idag går nästan 99 procent vidare till gymnasiet, men för de ändå tusentals ungdomar som inte fortsätter efter grundskolan så vill man nu se till att de fortsätter utbilda sig, eller hittar andra... Läs mera »

Språkförståelse försämras – vi måste satsa på lärarna

”Problemen för svenska skolan har kommit från politiskt håll och från trendpedagoger som velat pröva sina idéer. Därför är en nödvändig väg att nu stärka lärarnas autonomi och såväl deras lön som arbetsvillkor.” Det skriver Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson i en debattartikel i UNT i dag,”Skolans inriktning har varit fel”. Artikeln är... Läs mera »

SKL tycker vi är för hårda

Innan jul hade Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner en debattartikel i Dagen Samhälle. I artikeln ”Ungdomar väljer bort yrken i offentlig sektor” vände hon sig bland annat mot att SKL väljer att klumpa samman läraryrket och med omsorgsyrken inom den nya gruppen ”välfärdsyrken”. Dessutom menade hon att SKL förminskade de problem som ungdomarna ser i... Läs mera »

Att läsa eller inte läsa – en gemensam litteraturkanon

Alltfler varningsignaler har kommit om svenska elevers läsförmåga och kunskaper. Och om inte larmklockorna ljudit så lär de göra det efter att ett antal högskolelärare i historia häromveckan vädjade om hjälp, eftersom deras studenter inte behärskar svenska språket tillräckligt bra för att kunna ta emot anvisningar och uttrycka sig begripligt och klart i skrift. Deras... Läs mera »

Universitetslärare vädjar om hjälp: “Våra studenter kan inte svenska”

Nio lärare vid Uppsala universitet och även Linköpings universitet väjdar idag i en debattartikel i Upsala Nya Tidning till landets beslutsfattare att ge svenskundervisningen mer resurser. De ser nämligen att deras studenter helt enkelt inte längre kan svenska… Detta är en djupt omskakande text som borde göra de beslutsfattare som man vänder sig till mycker bekymrade – men också leda till snabb handling... Läs mera »

Högre krav på SFI-lärare viktigt

Kritik fördes fram på torsdagsmorgonen i Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot om att kraven på lärare som undervisar i svenska för invandrare, SFI, är för låga. Flera experter menade att det behövs lika höga krav på SFI-lärare som andra lärare. Lyssna till nyhetsinslaget här. För att bli ämneslärare i grundskolan krävs tre terminers ämnesstudier. Men för svenska som andra språk  krävs... Läs mera »

Kommunerna måste ta sitt ansvar för kunskapstappet

I går kom nya resultat från internationella undersökningar av skolelevers kunskaper. För svensk del fortsätter bekymren för resultaten i skolan. Svenska elever har en rätt låg nivå i matematik, därtill har läsförmågan försämrats, samtidigt har fjärdeklassarnas kunskaper i naturvetenskapliga ämnen förbättrats lite under de senaste åren. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner är bekymrad och för... Läs mera »