Kategoriserade inlägg: fortbildning

Staten kan garantera långsiktigheten i skolan

Idag berättade Ekot i Sveriges Radios att regeringen ger Skolverket ett utökat uppdrag – och resurser för att – hjälpa skolor med dåliga resultat. Nyheten följdes sedan upp med ett studiosamtal i P1-Morgon där Malla Taipale, rektor på Hjulstaskolan i Stockholm, talade om hur man konkret kan vända låga skolresultat, och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande berättade… Läs mera »

Skolans huvudmän har inte tagit sitt ansvar

Det är många år sedan det stod klart att lärare måste var behöriga i skolan. Huvudmännen fick anställa obehöriga som undantag. Tyvärr missbrukades det kryphålet av de skolansvariga. Men för fyra år sedan blev det klart att det också skulle införas en lärarlegitimation och att endast behöriga legitimerade lärare skulle få sätta betyg. En fantastisk… Läs mera »

Viktig satsning på Toleransprojektet

Det var glädjande nyheter som kunde läsas i en debattartikel från regeringens ministrar Helene Hellmark Knutsson (S) och Alice Bah Kuhnke (MP). De berättade i en debattartikel i Göteborgs-Posten att regeringen tänker satsa på att genom kunskap bekämpa fördomar och rasism och bland annat vill sprida och utveckla det framgångsrika Toleransprojektet. Dessutom skapas ett sammanhållet… Läs mera »

Lärares fortbildning huvudmännens tragiska misslyckande

Det förs ett intressant samtal om lärares fortbildning på DN Debatt. Bakgrunden är det tragiska och långvariga misslyckandet för de skolansvariga att se till att lärare får vettig fortbildning. Många instanser har genom åren påpekat huvudmännens oförmåga att ta sitt ansvar. Den 3 december publiceras ett debattinlägg på DN Debatt där  gymnasieläraren Malin Tväråna menar att lärarkåren… Läs mera »

Huvudmannens och skolledningens ansvar att fortbilda lärare

I helgen kunde vi läsa om att “Superlärare släpps inte in i skolorna“. I en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter berättas om att så kallade “superlärare” inte kommer in i alla klassrum på skolor som ska få hjälp av dessa lärare. Man kan väl till att börja med konstatera  att det inte är särskilt… Läs mera »