Kategoriserade inlägg: betyg

Dagsheta skoldebatter

Man kan inte klaga på att skoldebatten är loj. Ständigt kommer det utspel från olika håll, och det finns otaliga debatter att följa. Ett axplock en vanlig dag: Vinster, religiösa friskolor, könsuppdelad undervisning och ansvaret för flumskolan. Frågan om vinster i välfärden och i skolan är exempelvis ständigt aktuell. Idag skriver civilminister Ardalan Shekarabi i... Läs mera »

Betygssättning – åter igen

Det talas mycket om betygssättning i dessa tider. Både i media och i lärarrummen – och säkerligen hemma kring köksborden där det finns elever i betygsåldern, alltså från årskurs sex och uppåt. Den svenska skoldebatten har ju sedan länge varit mycket upptagen av betygsfrågan. Och när det nu sker förändringar i hur betygen ska sättas,... Läs mera »

Betygsättning under press

Från och med denna hösttermin får inte obehöriga som arbetar som lärare längre sätta betyg på eleverna utan att en legitimerade lärare medverkar i betygsättningen. Det visar sig råda stora oklarheter om förutsättningar som arbetsgivaren ger för att betygsättningen ska kunna genomföras. Dessutom finns det en problematisk inställning hos arbetsgivare som inte förstår att krävs... Läs mera »

Föräldrar pressar lärare om betyg

Det är allt vanligt att elevernas föräldrar på olika sätt använder påtryckningar för att försöka pressa lärarna att ge deras barn högre betyg än vad lärarna anser att de är värda. I TV4 Nyhetsmorgon talade Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund och gymnasieläraren Elin Pellberg, om hur vissa föräldrar går över gränsen. Elin, som utsatts för hot och... Läs mera »

Rättvisa betyg

Hur sätter man som lärare rättvisa betyg på sina elever? Finns det någon absolut rättvisa? Lärarnas Riksförbunds ordförande i Stockholm Stad, Ragnar Sjölander, var med i Aftonbladet TV:s morgonsändning och talade om betygssättning. Se inslaget här: Ragnar Sjölander beskrev lärarens roll som att var både elevernas tränare och domare. Givetvis måste det finnas en rättssäkerhet i... Läs mera »

Mer struktur, mindre snack

Som alltid är det stimulerande och intressant att läsa Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus. Idag ställer hon frågor om rimligheten i de nya betygskriterierna (och även de tidigare). Snåriga, närmast obegripliga för föräldrar och elever – och tyvärr för en del lärare, om man får tro kommentarer i social medier. I den tankeväckande krönikan “Skulle da Vinci få godkänt... Läs mera »

Lärare larmar om glädjebetyg – igen

Åter uppmärksammas en företeelse som skadar skolans trovärdighet och eroderar läraryrkets status. Glädjebetygen. Dessa betyg kan vara trevliga och just glädjande att få för eleverna. Men de bygger inte ett bra skolsystem och gör egentligen bara eleverna en rejäl björntjänst. Denna gång är det Svenska Dagbladet som rapporterar om att lärare vid friskolegruppen Mikael Elias-gymnasierna uppger att... Läs mera »

Hantering av betyg en förtroendefråga

Det är med förvåning vi läser resultatet av Dagens Arenas undersökning, som visar att 4 av 10 friskolor sparar inte betyg enligt lag. Den nya skollagen började gälla läsåret 2011/2012 och omfattar slutbetygen för två årskullar av gymnasister som tog studenten vårterminerna 2012 och 2013. Enligt den nya skollagen är friskolor skyldiga att skicka in... Läs mera »

Lärare pressas att sätta högre betyg

Lärare pressas av skolledningar att sätta högre betyg än vad de tycker att eleverna förtjänar. I P1-programmet Kaliber kommande sändning berättas att elever och lärare klagar till rektorer som är rädda att förlora elever. I P1-morgon samtalade Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, om detta. Se Sedan decentraliseringsreformerna... Läs mera »

Minskade dokumentationskrav lättar lärare

På onsdagen skedde det. Utbildningsminister Jan Björklund infriade löftet han gav på Lärarnas Riksförbunds kongress 2012.  LR:s ordförande Metta Fjelkner välkomnade beskedet om kraftigt minskad byråkrati för lärare från regeringen: ”Detta är en glädjens dag. Dokumentationshysterin är borta”, sa Metta Fjelkner till SVT:s Rapport. I inslaget ser ni bland annat LR-ombudet Johannice Grahn på Flogstaskolan (en... Läs mera »