Kategoriserade inlägg: arbetstid

Rätt trädgårdsmästare?

Arbetsbördan för lärarna i Stockholms stad har ökat så mycket att Lärarnas Riksförbund anmält utbildningsförvaltningen till Arbetsmiljöverket. Tidigare i veckan kunde vi höra nyheten i Ekot, “Lärare går på knäna – facket anmäler staden“. I inslaget intervjuades bland andra  Bo Fransson, lärare på Gubbängsskolan i södra Stockholm som känt av den ökade arbetsbelastningen. ”För fem… Läs mera »

Sekreterare ska avlasta lärarna

Är en del av lösningen på den ökande arbetsbelastningen på lärarna att skolhuvumännen återinför den administrativa personal som rensades ut under 90-tals krisen? I Östgöta Corren läser vi att Linköpings kommun nu inför något som kallas för “lärarsekreterare”. Genom  “lärarsekreterare” och förbättrat IT-stöd är målet att lärarnas arbetsbörda ska minskas. “Det viktigaste i det här paketet är att minska… Läs mera »

Hur ska lärarnas löner höjas?

Det förs en debatt om lärarnas löner på debattsajten Newsmill. Hur ska de kunna höjas? Genom att byta huvudman eller genom att utbilda färre lärare? Eller genom en kombination av dessa åtgärder? Lärarstudenternas, LR Studs, ordförande Freddy Grip, skriver om det hårt kritiserade läraravtalet som han ändå röstade ja till. I debattinlägget förklarar han varför han röstade… Läs mera »

Öppet brev till skolans huvudmän

I går sa Lärarnas Riksförbund genom Lärarnas Samverkansråd nej till budet från Sveriges Kommuner och Landsting. Ett bud som inte alls beaktar lärarnas arbetsituation och där SKL knappt ansträngde sig för att ge lärarna starten för en verklig uppvärdering av läraryrket. Med detta Öppna brev till er i SKL och till andra skolhuvudmän, både i friskolor och kommunala… Läs mera »

Mer administration leder till stress och lägre produktivitet.

Så var det vetenskapligt bevisat, om nu någon tvivlat. Vetenskapsradion i Sveriges Radios P1 berättar att “Pappersarbete och administration skapar stress” Vi lyssnar och läser: “Allt fler yrkesgrupper i Sverige får allt fler administrativa sysslor som de ska utföra vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Och även om tanken är att effektivisera och spara pengar… Läs mera »

Lärare måste få mer tid till kärnuppdraget

Bloggen har missat en läsvärs artikel i som publicerades i Sydsvenskan i förra veckan. I “Lärare tillbringar bara en tredjedel av tiden med eleverna” beskrivs bland annat hur lärare tvingas sitta i möten och göra annat än undervisa eleverna och förbereda samt efterarbeta lektionerna. Det som är lärarens kärnuppdrag. Dessutom skriver artikelförfattaren professor Inger Enkvist att skoldebatten bör… Läs mera »

Ilsken och uppgiven eller stridslysten

När vi läser i kommentarsfältet i Svenska Dagbladet i dag där man skriver om att lärarna lämnar skolan så ser vi flera inlägg som är såväl ilskan som uppgivna, eller stridslystna. Särskilt ett litet mer desillusionerat inlägg fastnar i minnet: ”Jag slutade som lärare för två år sedan, jag har under mitt trettio år långa arbetsliv i… Läs mera »

Löneutveckling och arbetstid bakom lärarflykt

Idag gick de båda lärarorganisationerna, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, ut och lyfte lärares arbetsmiljö och det faktum att många välutbildade och erfarna lärare väljer att lämna läraryrket. Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner intervjuades i Ekot och varnade för lärarbrist. Hon säger där  bland annat: ”Allt fler utbildade lärare väljer bort läraryrket, enligt nya siffror. Samtidigt pekar flera… Läs mera »

Regeringen backar om skolbyråkratin

Måmga lärare har vittnat om den stora arbetsbördan som de nya kraven på dokumentation har medfört. Detta är något SVT Rapport uppmärksammat under Valborg och på första maj. Efter att Lärarnas Riksförbund krävt en snabbutredning av den alltmer omfattande dokumentationen som måste göras  – ofta utan att det finns resurser att sätta in när det visar… Läs mera »

Raviolilektioner

I Nynäshamns Posten kunde vi den 21 februari läsa ett klargörande debattinlägg om undervisningskvalitet av Gill Lagerberg, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Nynäshamn. Efter att inlägget publicerats började lärarna i kommunen tala om “Raviolilektioner” alltså lektioner utan för- och efterarbete… I sin artikel ”Vi kämpar för kvalitén i skolan” (som tyvärr inte finns utlagd på nätet) skriver Gill… Läs mera »