Kategoriserade inlägg: arbetstid

Lärarna är för pressade

Lärarbristen är ett stort problem i skolan i dag samtidigt som lärare lämnar skolan på grund av en alltför stor arbetsbelastning.

Pressade lärare hinner inte ta rast

I Lärarnas pressade arbetssituation beskrivs i Sydsvenskan i dag. Båda lärarnas organisationer Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har gjort egna lokala undersökningar i en rad skånska kommu­ner. Det visar sig att lärarnas klagomål på scheman har ökat drastiskt.

Lärarna i Lund vänder sig till Arbetsmiljöverket – arbetsbelastningen för hög

Ny lokal granskning av lärares arbetsmiljö visar att arbetsbelastning och stress fortfarande ligger på oroande nivåer. Det är Lärarnas Riksförbund i Lund som för femte året i rad genomfört sin arbetsmiljöenkät som vi kan läsa mer om i Sydsvenskan, “Arbetsbördan för lärarna har ökat”. Om inget görs befarar facket att lärarna kommer fortsätta att lämna… Läs mera »

Tidigare morgnar i skolan för tonåringarna

Debatten om när skolelever ska börja skoldagen fortsätter. Förra helgen läste vi en debattartikel i Svenska Dagbladet där fem forskare varnade att tidiga skolmorgnar är en fara för folkhälsan. De lyfte fram att en lång rad undersökningar ger vid handen att en senareläggning av skolans starttider vore gynnsamt. Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos… Läs mera »

Lärarna måste få ägna sig åt kunskapsuppdraget

Alla som arbetar i skolan vet om hur det ligger till. Nämligen att lärare får ägna sin arbetstid åt så mycket annat än att undervisa eleverna och planera och följa upp lektionerna. Istället installerar de datorprogram, städar klassrum, mejlar föräldrar och har möten med kuratorer. I Dagens Nyheters artikel “Lärarnas arbetstid fylls utanför lektionssalarna”  läser… Läs mera »

Lärarnas kamp för rimlig arbetsbelastning

Lärarnas kamp för rimlig arbetsbelastning i Stockholm uppmärksammas i SVT ABC:s lokala nyheter. Som vi kunde läsa i förra veckan får Stockholm bakläxa från Arbetsmiljöverket för att det inte tydligt visat hur stressade lärare ska prioritera bland alla arbetsuppgifter som läggs på dem. Arbetsmiljöverket säger att lärare måste få bättre hjälp att prioritera bland alla… Läs mera »

Mer måste göras för lärarnas arbetsbelastning

Det allvarliga läget i Stockholms stad som efter anmälan från Lärarnas Riksförbund föranlett Arbetsmiljöverket att kräva åtgärder från kommunledningen visar sig vara fortsatt akut för stadens lärare. I en stor enkätundersökning bland medlemmarna, som presenteras i Dagens Nyheter i dag visar det sig att många av Stockholms lärare arbetar så ­mycket att de riskerar sin hälsa. Arbetsmiljö­verket… Läs mera »

Skolan politikerna gjorde sig av med

I dag läser vi en mycket berömmande men samtidigt till innehållet mycket bekymmersam  recension av Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall”. Den stora frågan som boken väcker är varför Sveriges politiker förstörde världens kanske bästa skola – och framförallt – varför de inte vill laga den? Det är Ola Larsmo som i… Läs mera »

SKL tycker vi är för hårda

Innan jul hade Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner en debattartikel i Dagen Samhälle. I artikeln ”Ungdomar väljer bort yrken i offentlig sektor” vände hon sig bland annat mot att SKL väljer att klumpa samman läraryrket och med omsorgsyrken inom den nya gruppen ”välfärdsyrken”. Dessutom menade hon att SKL förminskade de problem som ungdomarna ser i… Läs mera »

Starkt stöd för minskad administration för lärare

Miljöpartiets förslag på hur lärarna ska få ägna sig åt att undervisa i stället för att fylla i papper har fallit i god jord. Under rubriken ”Lärarna måste få undervisa” läser vi på Aftonbladets ledarsida: ”Sunt förnuft, utbrister nog de flesta. Det gäller inte minst den lärarkår som håller på att drunkna i administration. Under… Läs mera »