Kategoriserade inlägg: Arbetsmiljö

Rätt trädgårdsmästare?

Arbetsbördan för lärarna i Stockholms stad har ökat så mycket att Lärarnas Riksförbund anmält utbildningsförvaltningen till Arbetsmiljöverket. Tidigare i veckan kunde vi höra nyheten i Ekot, “Lärare går på knäna – facket anmäler staden“. I inslaget intervjuades bland andra  Bo Fransson, lärare på Gubbängsskolan i södra Stockholm som känt av den ökade arbetsbelastningen. ”För fem… Läs mera »

Mer stök ger flum i skolan

I dagens Aftonbladet skriver sportjournalisten och kolumnisten Jennifer Wegerup en tänkvärd text med ett – förmodar jag – starkt föräldraperspektiv. Hon vill värna elevernas rätt till en bra skolgång och hon reagerar bland annat på stöket i skolan som i fredags uppmärksammades i Dagens Nyheter. Där berättades att: • I Malmö anger drygt hälften av eleverna som… Läs mera »

Hur man sviker eleverna genom att inte stå upp för lärarna

Idag tar vi upp en känslig fråga och det är föräldrainflytande och förldrastyrning av skolan. Hur långt kan den gå? Men vid första anblicken verkar det “bara” handla om en konflikt mellan lärare och elev. Även om vi snabbt anar att det finns föräldrar bakom som inte gillar en enskild lärare. Och i förlängningen handlar det… Läs mera »

Öppet brev till skolans huvudmän

I går sa Lärarnas Riksförbund genom Lärarnas Samverkansråd nej till budet från Sveriges Kommuner och Landsting. Ett bud som inte alls beaktar lärarnas arbetsituation och där SKL knappt ansträngde sig för att ge lärarna starten för en verklig uppvärdering av läraryrket. Med detta Öppna brev till er i SKL och till andra skolhuvudmän, både i friskolor och kommunala… Läs mera »

Det har gått långt

Det har gått långt när en enskild förälders försvar för lärarkåren upplevs som en välsignelse. Det har gått ännu längre när samma förälders konsterande att lärare tvingas ägna sig åt så mycket annat än att undervisa eleverna, förbigås med tystnad av ansvariga politiker och tjänstemän. I helgen kunde vi läsa ännu en insiktsfull och klok artikel om lärare… Läs mera »

Självhjälp för lärarna eller stöd för eleverna

I efterdyningarna av förra veckans mycket uppmärksammade dom i tingsrätten i Gällivare som menade att lärare inte ska få skadestånd då han utsattes för våld av en elev, har vi sett flera kommentarer. Bloggen vill gärna uppmärksamma ett par av dem. Först, den mer humoristiska vinkeln i Sveriges Radios veckomagasin “Godmorgon, världen!”. I det återkommande satirinslaget Public Service föreslår en… Läs mera »

Lärarnas Riksförbund skapar opinion mot omstridd dom

Det som engagerat såväl allmänheten som lärarkåren mest under veckan är domen i Gällivare tingsrätt som menar att en lärare som utsatts för våld och där eleven dömts för detta, inte ska få skadestånd med motiveringen att lärare ”ska ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt… Läs mera »

Tvåfrontskriget mot den uppväxande generationens utbildning

Personerna bakom det uppmärksammade Läraruppropet Phillip Dante och hans kollega Lars-Göran Hultberg fick en artikel,”Höjd lön för alla lärare måste vara första prioritet“, publicerad på Newsmill i förra veckan. Det är en utmärkt artikel, men det som fångar vårt intresse och som citeras nedan är en kommentar från läraren Johannes Westlund. Han skriver att: “Den viktigaste garantin… Läs mera »

Mer administration leder till stress och lägre produktivitet.

Så var det vetenskapligt bevisat, om nu någon tvivlat. Vetenskapsradion i Sveriges Radios P1 berättar att “Pappersarbete och administration skapar stress” Vi lyssnar och läser: “Allt fler yrkesgrupper i Sverige får allt fler administrativa sysslor som de ska utföra vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Och även om tanken är att effektivisera och spara pengar… Läs mera »

Löneutveckling och arbetstid bakom lärarflykt

Idag gick de båda lärarorganisationerna, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, ut och lyfte lärares arbetsmiljö och det faktum att många välutbildade och erfarna lärare väljer att lämna läraryrket. Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner intervjuades i Ekot och varnade för lärarbrist. Hon säger där  bland annat: ”Allt fler utbildade lärare väljer bort läraryrket, enligt nya siffror. Samtidigt pekar flera… Läs mera »