Blundar ansvariga för att lärare måste vara behöriga och legitimerade?

Går det att få en skola där alla lärare är behöriga? Ja, det är Lärarnas Riksförbunds övertygelse. Men det kräver då att arbetsgivarna, skolans huvudmän i kommuner och fristående skolor, verkligen tar sitt ansvar och satsar tillräckliga resurser.

Från den 1 juli nästa år får endast legitimerade lärare vara tillsvidareanställda i skolan. Hur har man egentligen använt tiden sedan 2011, då det blev klart att lärare måste vara utbildade och behöriga? Inte särskilt framsynt. Hur många  ansvariga tjänstemän och fristående skolor har inventerat utbildning och kompetens hos sina lärare och sedan sett till att lärarna fortbildas och blir behöriga? Tydligen alldeles för få.

Just nu pågår en intressant en intressant debatt om detta. Riksdagsledamoten Roger Haddad (FP) gick häromveckan ut i en debattartikel i Skolvärlden där han kritiserade SKL för att vilja förminska problemen. I “Att nu dra i handbromsen vore förödande” skriver han:

“Många är förvånade och överraskade över att Sveriges skolor har så många obehöriga lärare som undervisar. Nu går också Sveriges kommuner och landstings vd Håkan Sörman ut och tonar ner problemet med lärarbrist.

Detta är allvarligt. Problemet är än större om man studerar ämnesbehörigheten hos lärarna. Matematik är ett klassiskt exempel, inte minst i grundskolans högstadium där allt för många elever undervisas av obehöriga lärare eller lärare med pedagogisk examen, men utan ämnesbehörighet i matematik. Det är tyvärr vanligt med inställda lektioner eller eget arbete när skolan inte hittar rätt kompetens.”

Haddad påminner att Skolverket för över tio år sedan larmade om kompetensbristen i skolan, men att huvudmännen – de fristående skolorna och kommunerna – inte tagit sitt arbetsgivaransvar på allvar när det gäller fortbildning och bemanning. I SKL:s vd Håkan Sörmans replik, “Vi drar inte i handbromsen – tvärtom” läser vi:

“Det händer mycket positivt med läraryrket. Lärare jobbar mer tillsammans och utvecklar undervisningen. Karriärvägarna har blivit fler och många lärare har haft en god löneutveckling. Allt fler söker till lärarutbildningarna och varannan ung person kan tänka sig att jobba i skolan. Det är oerhört angeläget att den här positiva utvecklingen fortsätter. De svårigheter att rekrytera legitimerade i lärare som finns i vissa ämnen kan vi inte bortse ifrån, men åtgärderna underlättas inte om beskrivningen av skolan är onödigt alarmistisk.”

Visst är det glädjande att Håkan Sörman, är så positiv. Men tyvärr finns det skäl till oro. Den som läser i media runtom i landet om hur lärarförsörjningen ska klaras får en annan bild av  verkligheten. Ett exempel från Söderhamn, “Stort lärarvarsel att vänta i höst”.

I Söderhamn inleds förhandlingar med facket om varsel som kommer gå ut i höst. Det naturliga hade kanske varit att redan för tre år sedan börja fortbilda de lärare som man anställt utan att dessa har tillräcklig utbildning och ämneskompetens. Istället har man skjutit problemen framför sig och använt övergångsperioden för att bara  låta de legitimationslösa lärarna jobba kvar som vanligt.

Idag är tre av tio lärare obehöriga enligt nya siffror från Skolverket, som SvD berättade om tidigare i höstas. Läs också i nya numret av Skolvärlden om situationen med obehöriga lärare och med siffror län för län och ämne för ämne.

Om åtta månader är alltså övergångsperioden över. Därefter kommer lärare som, med några undantag, saknar legitimation inte få vara tillsvidareanställda.

Håkan Sörmans till synes starka tillförsikt är inte helt lättbegriplig.

Kommentarer (6)

 1. Reine Hindberg skriver:

  SKLs replik är pinsam men samtidigt fullt begriplig då ett erkännande av den faktiska verkligheten vore att inkompetensförklara sig själva. Ett större mått av självkritik vore dock rimligt men är tydligen heller inte möjligt. Men Lärarförbundet finner säkert stort nöje i att läsa SKLs replik då de förefaller bekymrade för sina många legitimationslösa medlemmar men maskerar det som oro för de stackars huvudmännens svårigheter. Dock kan ju de legitimationslösa lärarna behålla sina tillsvidareanställningar – dock inte som just lärare men t ex som lärarassistenter.

 2. Kärstin Hultman skriver:

  Behövs verkligen en lärarlegitimation? På den skola, jag var rektor i, fanns en del obehöriga lärare. Några av dem var faktiskt de främsta.

  • Zoran Alagic skriver:

   En rektorskommentar som kan förklara en hel del av problemen. Man tycker alltså inte det behövs utbildade behöriga legitimerade lärare. Lagen onödig. OK…

 3. Issa skriver:

  Legitimation är mycket bra, men tyvärr de som ansvariga för legitimation o rätt visa i sina bedömningar, visa fick legitimation och de är inte kompetenta heller och visa som är kompetenta men tyvärr nå inte det.
  Läser kurs efter kurs och få olika besked angående legitimation och fortfarande vilse i den oeniga legitimation befattning.
  En besviken på hela svensksystem när det gäller valideringar

 4. Johan skriver:

  Vad sägs om att kopiera läkarupplägget?

  En kortare universitetsutbildning (3år) som inte fokuseras alls på behörighet i ett specifikt ämne utan bredare på pedagogik, hur våra hjärnor fungerar, konflikthantering, mm.
  Därefter en AT-liknande placering med fokus på ämneskunskap.

  Anledningen till att ha kortare utbildning är att utbildningsinsatsen behöver matcha ingångslönen bättre för att man ska ta steget att söka lärarprogrammet. Att sedan ha flera nivåer efter examen kommer förhoppningsvis leda till fler möjligheter att diskutera sin ersättning (lön), med större lönespridning som mål. Vilket i sin tur kan bli ett incitament för de som är obehöriga lärare idag att faktiskt söka utbildningen.

  (Jag är helt ny i debatten så detta kanske är gamla och redan förkastade idéer för er…)

 5. Lars Thorén skriver:

  Jag är både behörig och legitimerad men jag tycker att det skulle synas mer i lönekuvertet när det uppenbarligen finns så många obehöriga lärare. Men på Skolverkets hemsida står uppgiften att bara 66 procent av lärarna i min kommun är behöriga men då har man bara tittat på de som har fått sin legitimation och bortsett från de som har sökt men ännu inte fått sin. Men det har stått mycket om att det är många som är obehöriga i tidningen. Har de duktiga flytt skolan? Och när det varit känt så länge, varför har de ansvariga inte vidtagit åtgärder för att tillrättalägga detta?

Lämna en kommentar

 • (will not be published)