Även erfarna lärare måste känna sig uppskattade

Arbetgsivarna måste ge lärare rätt förutsättningar, rimlig arbetsbörda och bra lön för att de ska fortsätta och känna sig uppskattade. Det är viktigt i tider av alltmer akut lärarbrist.

”Arbetsgivarna måste värdesätta de lärare som väljer att vara kvar och inte byter skola för att höja sin lön. Det är oroande för den svenska skolans långsiktiga utveckling att man inte uppskattar och premierar erfarenhet och kontinuitet.”

Efter granskningen i tidningen Skolvärlden går nu företrädare för Lärarnas Riksförbund ut i en debattartikel som publiceras runtom i landet och berättar att äldre lärare vittnar om hur de halkar efter lönemässigt. Erfarna lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som ofta får uppåt 4 000 kronor mer i månaden.

Bland annat skriver man:

”Ska svensk skola kunna klara utmaningen med lärarbrist och kvalitetsproblem, så måste man slå vakt om de erfarna lärarna. De utgör ryggraden i skolan, de kan rutinerna, de har kollen och personkännedomen. Det gäller att ta tillvara, uppskatta och premiera dessa lärares engagemang, erfarenhet och kompetens. En erfarenhet och kompetens som är nyckelfaktorer för att till exempel vara mentor för nya lärare. Att våra skolor kan behålla erfarna skickliga lärare gynnar ytterst eleverna!”

Och man understryker att:

”Det handlar om att ge lärare rätt förutsättningar, rimlig arbetsbörda och bra lön för att de ska fortsätta och känna sig uppskattade. Det är viktigt i tider av alltmer akut lärarbrist.”

Det kom också en replik i Östra Smålands från Björn Brändewall (L), vice ordförande i Kalmars Barn- och ungdomsnämnd. I artikeln med rubriken “Satsa på att behålla erfarna lärare”, menade han att “Lärarnas Riksförbund tar upp en mycket viktig fråga: hur tar vi tillvara på erfarna lärares kompetens och premierar ansvarstagande?”.

Brändewall  räknade upp vad Liberalerna vill göra i Kalmar i denna fråga och avslutade sitt inlägg:

“Kalmar växer och får allt fler skolbarn, men det är ont om nya lärare. Om kommunen ska möta behovet, måste vi helt klart satsa mer på läraryrket. Det blir motsägelsefullt när helt nyutbildade lärare på grund av konkurrensläget får mer betalt än lojala medarbetare med decennier av erfarenhet. Jag tror att vi får mer lärarkompetens för pengarna, och kontinuitet för eleverna, om vi först och främst satsar på att behålla de lärare vi redan har.”

Förhoppningsvis är det fler skolansvariga kommunpolitiker som inser allvaret och värnar sin lärare. Både de nyanställda och de erfarna. Båda behövs!

Östra Småland
Satsa på att behålla erfarna lärare

Smålandsposten
Eleverna går miste om erfarna lärare

Norrbottens-Kuriren
Värna de erfarna lärarna

Norra Skåne
Eleverna missar erfarna lärare

Sundsvalls tidning
Att som erfaren lärare tjäna flera tusen mindre än sina nyanställda kollegor är inte rimligt

Borås Tidning
Elever förlorar erfarna lärare

Norrländska Socialdemokraten
Värdesätt de lärare som stannar kvar

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)