Fria skolvalets negativa effekter måste justeras

Under veckan har det förts en het debatt om det fria skolvalet. Skolverkets generaldirektör och tillika ordförande i Skolkommissionen, Anna Ekström öppnade i förra söndagens Agenda för att förändra det fria skolvalet. Hon konstaterade att: “Det fria skolvalet förstärker skillnaden mellan skolorna”.

Anna Ekström menade att Sverige har ett, i jämförelse med andra länder, väldigt oreglerat skolvalssystem i och med det fria skolvalet och tittar på hur man kan begränsa det fria skolvalet.

“Jag vill väcka tanken på detta, det finns ett antal förslag som att tillämpa lottning snarare än att ha vanlig kö till skolorna.”

Det beskedet skrämde upp många. Bland andra ordföranden för Friskolornas Riksförbund Ulla Hamilton, som   absolut inte kunde tro på slutsatsen att det är det fria skolvalet som är boven i dramat vad gäller skolsegregation. Tvärtom är hon övertygad om att obligatoriska skolval skulle leda till mer blandade klasser i fler kommuner. Något hon skriver om i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Samma dag gick också Svenskt Näringslivs skolpolitiske expert Fredric Skälstad ut och skrev ännu en debattartikel. Han menade att stoppad valfrihet skulle minska blandningen av elever på många skolor. Det är därför fel väg att gå. I stället anser Skälstad att vi måste se till att ännu fler barn och föräldrar gör aktiva val.

Anna Ekström slog i sin slutreplik fast att det går att kombinera ökad likvärdighet med någon form av skolval. Hon lyfter fram att hon och hennes kritiker är överens om att skolvalet har fördelar, men de verkar inte vara överens om att det också har nackdelar. Ekström avslutar sin artikel med att påminna om att:

“Alla barn i Sverige förtjänar en skola som ger dem bästa tänkbara kunskaper och största möjliga livschanser. De barn vars föräldrar inte gör aktiva val har lika stor rätt till det.”

Det är ett tydligt tecken på att ovannämnda friskoleföreträdare trängts in i ett hörn av den växande kritiken mot deras många gånger mycket goda verksamhet, när de inte ser att det som Anna Ekström och många med henne ser, och inte vill diskutera vilka förändringar som kan motverka det fria skolvalets negativa effekter.

Även om Friskolornas Riksförbund och Svenskt Näringsliv motsätter sig alla justeringar så kan vi påminna oss om att ingen mindre än Marcus Strömberg, vd för landets största friskolekoncern Academedia, förra året var ute i en debattartikel i Aftonbladet och föreslog social kvotering till skolor. Han skrev att:

“Det fria skolvalet kan ha en viss segregerande effekt. När högpresterande elever aktivt söker sig bort från dåliga skolor finns risker för att de lämnar elever med sämre förutsättningar bakom sig.”

Det finns fler som visar insikten om att något måste göras för att hantera de negativa effekterna av skolvalet.

Kommentarer (2)

  1. Per Kornhall skriver:

    Jag har i möten med representanter för stora friskolor hört dem efterfråga mer långsamma finansieringsformer än dagens skolpeng. Jag tror både Svenskt näringsliv och Friskolornas riksförbund är ute i ogjort väder med sitt halsstarriga försvar av dagens mer eller mindre anarkistiska system.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)